znak.gif (1362 bytes)

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Vás vítá na své domovské stránce World-Wide-Webu.  


Nové:

Postarší aktuality:


Společnost byla ustavena v roce 1994 jako odborná společnost v rámci ČLS JEP. Jejím zaměřením je rozvoj české medicínské informatiky - zejména v oblastech vytváření a používání informačních systémů pro zdravotnictví, ve využívání informačních sítí, ve využívání odborných a vědeckých informací pro zdravotnictví a v zajišťování jejich dostupnosti.

Na této stránce WWW můžete najít základní informace o společnosti, dokumenty a informační listy společnosti, složení výboru společnosti, a můžete získat členskou přihlášku. Dále zde naleznete informace o akcích pořádaných společností .

S touto stránkou WWW se navzájem doplňuje elektronický diskusní list ČSZIVI: micz-l@lfmotol.cuni.cz. Subskripce tohoto listu na adrese listserv@lfmotol.cuni.cz. V těle zprávy uveďte: subscribe micz-l Jmeno Prijmeni.

Děkujeme za Vaše připomínky k WWW stránkám ČSZIVI na adresu webmaster@lfmotol.cuni.cz.

Poslední aktualisace stránek: 15.3.2003.