Odbor informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR

a

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,

Vás zve na pracovní setkání s názvem

DALŠÍ ROZVOJ DATOVÉHO STANDARDU PRO PŘENOS DAT MEZI ZDRAVOTNICKÝMI INFORMAČNÍMI SYSTÉMY

ROZVOJ NÁRODNÍHO ČÍSELNÍKU LABORATORNÍCH POLOŽEK

Termín konání ve čtvrtek 2. listopadu 2000 v zasedací místnosti č. 281 na Ministerstvu zdravotnictví, Palackého náměstí 4, Praha (metro „B“ stanice Karlovo náměstí)

PROGRAM

9:30 – 10:00

 

Prezentace

10:00 – 10:40

Ing. Miroslav Zámečník

Datový standard a NČLP – současný stav a další vývoj

10:40 – 11:30

Zdeněk Jirkovec

XML a datový standard, zabezpečení přenosu dat

11:30 – 12:00

Ing. Vít Koksa, Ing. Petr Hanzlíček

HL7 a datový standard

12:00 – 12:15

 

Přestávka – občerstvení

12:15 – 12:30

Ing. Radek Papp

Úkoly pracovní skupiny pro datový standard

12:30 – 14:00

 

Diskuse a závěr

 

Vzhledem k omezenému počtu míst v sále Vás žádáme o závaznou přihlášku:

e-mail               inf@mzcr.cz

telefon              sekretariát odboru informatiky 2497 2641

Fax                  2491 6019

 

Závěry z pracovního setkání budou uveřejněny na www.mzcr.cz (odkaz Informatika ).