Verze 1.20 Datového standardu (ve formátu .rtf) pro předávání dat o pacientech mezi informačními systémy zdravotnických zařízení.


Aktualisace Národního číselníku laboratorních položek – prosinec 2000.

Soubory jsou uloženy ve formátech

  • DBFW1250.ARJ - formát .dbf, čeština k.s. 1250 (WINDOWS-1250, Win EE)
  • WIN1250.ARJ - textový formát (oddělovače mezi položkami tvoří čárky, každá položka je v uvozovkách), čeština k.s. 1250 (WINDOWS-1250, Win EE)
  • DOSLAT2.ARJ - textový formát (oddělovače mezi položkami tvoří čárky, každá položka je v uvozovkách), čeština k.s. LATIN 2 (CP 852, MS DOS)

Další informace o číselníku viz www.sekk.cz .

Jiné formy vygenerování souborů lze domluvit se správci NČLP. 
Kontakt: ing. Miroslav Zámečník, e-mail zamecnik@kladno-net.cz.


Základní informace o společnosti | Dokumenty společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška  

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI