“DATOVÝ STANDARD”
Metodický návod ministerstva zdravotnictví k datové struktuře pro přenos dat mezi IS zdravotnických zařízení, verze 01.10:

TEXT (formát Microsoft Word 6.0 - 46 KB) definice datové struktury, verze 01.10

PŘÍLOHA I (formát Microsoft Word 6.0 - 113 KB)

- datová struktura 01.10
- externí číselníky -definice struktur
- registrované kódy firem
- poznámky k předávání datového souboru
- rozpracované datové bloky

Předpokládaným termínem příští aktualizace je květen 1998. Aktualizace se nebude týkat “definice datové struktury”, pouze vlastního obsahu. Budou doplněny další datové bloky (zejména z oblasti mikrobiologie) a provedeny drobné úpravy a doplňky několika bloků stávajících. Nová verze datového standardu bude kompatibilní s verzí předchozí. Nové znění textu “PŘÍLOHA I” je připraveno v dokončovaném pracovním tvaru v následujícím textu “PŘÍLOHA II”. Tento text může být ještě drobně upravován na základě připomínek z praxe, ale všechny změny oproti zde publikovanému znění budou podrobně dokumentovány. Změny mohou být již připravovány pro praxi a postupně zaváděny do zkušebního provozu. Finální úprava textu bude realizována v dubnu, MZ obdrží definitivní znění textů příloh 30. 4. 1998. Během května by měly být na ministerském WWW a zde.

PŘÍLOHA II (formát Microsoft Word 6.0 - 192 KB)

- datová struktura 01.11 (návrh změn a doplňků)
- externí číselníky -definice struktur (rozšíření)
- registrované kódy firem (rozšíření)
- poznámky k předávání datového souboru (aktualizace)
- rozpracované datové bloky (aktualizace)

PŘÍKLAD (formát Microsoft Word 6.0 - 199 KB)

- příklad vytvoření datového souboru
  (objednávka a sdělení laboratorních položek včetně mikrobiologie)
 

Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI