“NÁRODNÍ ČÍSELNÍK LABORATORNÍCH POLOŽEK - NČLP”

Metodický návod ministerstva zdravotnictví k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 01.00:

TEXT NČLP1  (formát Microsoft Word 6.0 - 14 KB)

- definice NČLP, verze 01.00

úvod

- úvodní fakultativní textová informace k definici NČLP verze 01.00
Vlastní číselníky NČLP ve znění verze 01.01 - aktuální stav /tj. stav k 15. únoru 1998/:

DBF

- soubory pro potřebu “datového standardu” (tvar: dbf.arj) - aktuální stav

TXT

- soubory pro potřebu “datového standardu” (tvar: txt.arj) - aktuální stav

tabulka 1

- tabulka laboratorních položek NČLP v textové podobě - aktuální stav

tabulka 2

- tabulka informatických položek NČLP v textové podobě - aktuální stav

NČLP- DEMO

- NČLP uložený v programu SLP, pomocí kterého lze NČLP prohlížet, tisknout a generovat pro potřebu “datového standardu” a informačních systémů.

Takto lze získat všechny výše uváděné informace i soubory a řadu dalších podrobných informací k NČLP a k práci s ním – doporučujeme pročíst.

Pod odkazem “NČLP-DEMO” najdete adresáře, jejichž obsah je nutné nakopírovat na jednotlivé diskety 1 a 2 (podle označení). Návod na instalaci systému SLP je uložen na první disketě.
Obsah těchto disket můžete také získat na kontaktní adrese ČSZIVI (viz výše) – zašlete 3 nové naformátované diskety.

Předpokládaný termín příští aktualizace - květen 1998.
V příští aktualizaci budou doplněny také mikrobiologické položky a číselníky.

Pokud v NČLP postrádáte některé pro vás potřebné položky, sdělte jejich seznam na výše uvedenou kontaktní adresu.


Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI