logo CSZIVI Vnitřní předpis č.1

České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací

únor 1995


(1) Výše členských příspěvků ČSZIVI se stanoví na 60 Kč ročně.

(2) Složení výboru ČSZIVI se stanoví takto:
předseda výboru, místopředseda výboru, vědecký sekretář
společnosti, pokladník společnosti a tři členové výboru.

(3) Výbor ČSZIVI se schází podle potřeby, nejméně však
desetkrát do roka.

V Praze dne 8. února 1995

Tento vnitřní předpis byl schválen plénem ČSZIVI na zasedání dne 9.2.1995

Za správnost: Vejvalka

Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI