typ položky 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
N Položka národního číselníku 
R Položka regionálního číselníku 
L Položka lokálního číselníku 

systém 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
PT Pacient 
PT(KIDN) Pacient (ledviny) 
PT(CSS) Pacient (cerebrospinální systém) 
B Krev 
B(A) Krev arteriální 
B(V) Krev venózní 
B(C) Krev kapilární 
B(UMB) Krev pupečníková 
B(V;UMB) Krev pupečníková žilní 
B(A;UMB) Krev pupečníková arteriální 
B(N) Krev nativní 
P Plazma 
P(A) Plazma arteriální 
P(V) Plazma venózní 
P(C) Plazma kapilární 
P(UMB) Plazma pupečníková 
P(A;UMB) Plazma pupečníková arteriální 
P(V;UMB) Plazma pupečníková venózní 
S Sérum 
HB Hemoglobin 
HB(B) Hemoglobin krve 
HB(AB) Hemoglobin arteriální krve 
HB(VB) Hemoglobin žilní krve 
ERC Erytrocyty 
ERC(B) Erytrocyty z krve 
ERC(CSF) Erytrocyty z likvoru 
EOS Eosinofily 
EOS(B) Eosinofily z krve 
LKC Leukocyty 
LKC(B) Leukocyty z krve 
LKC(CSF) Leukocyty z likvoru 
LKCPROT Leukocytární protein 
LYM Lymfocyty 
LYM(B) Lymfocyty z krve 
LYM(VB) Lymfocyty z venózní krve 
LYM(CSF) Lymfocyty z likvoru 
LYM(UMB) Lymfocyty z umbilikální krve 
LYM(PRD) Lymfocyty z peritoneálního dialyzátu 
LYM(BMR) Lymfocyty z kostní dřeně 
LYM(JOF) Lymfocyty z kloubní tekutiny 
LYM(PLF) Lymfocyty z pleurální tekutiny 
LYM(BAL) Lymfocyty z bronchoalveolární laváže 
LYMB Lymfocyty B 
LYMT Lymfocyty T 
BASO Basofily 
BASO(B) Basofily z krve 
NEUT Neutrofily 
NEUT(B) Neutrofily z krve 
PMN(B) Polymorfonukleární neutrofil z krve 
PMN(VB) Polymorfonukleární neutrofil z venózní krve 
PMN(CSF) Polymorfonukleární neutrofil z likvoru 
PMN(JOF) Polymorfonukleární neutrofil z kloubní tekutiny 
PMN(PLF) Polymorfonukleární neutrofil z pleurální tekutiny 
PMN(BAL) Polymorfonuleární neutrofil z bronchoalveolární laváže 
PLT Trombocyty 
PLT(B) Trombocyty z krve 
U Moč 
SU Odpad močí za čas 1 sekundy 
DU Odpad močí za čas 24 hodin 
CSF Likvor 
SW Pot 
DSW Odpad potem za 24 hodin 
F Stolice 
DF Odpad stolicí za 24 hodin 
SAL Sliny 
STF Žaludeční tekutina 
DSTF Odpad žaludeční tekutiny za 24 hodin 
DUF Duodenální tekutina 
DDUF Odpad duodenální tekutiny za 24 hodin 
EX Expektorace 
GALL Žluč 
PRF Peritoneální tekutina 
PLF Pleurální tekutina 
PCF Perikardiální tekutina 
AMF Amniová tekutina 
AMFCP Buněčné proteiny amniové tekutiny 
CYTOS Cytosol 
JOF Kloubní tekutina 
TEAR Slzy 
INF Infusát 
SCR Sekret 
SCR(MAM) Sekret z mammy 
PRD(PT) Peritoneální dialyzát (z pacienta) 
COLSTR Kolostrum 
MILK Mléko 
MILK(H) Mléko (mateřské mléko) 
AIR Vzduch 
AIREXP Vzduch vydechovaný 
AIRINSP Vzduch vdechovaný 
AIRRESPS Vzduch (respirační systém) 
ALV Alveol 
BIOP Biopsie (obecně) 
BONE(BI) Biopsie kostní 
LIV(BI) Biopsie jaterní 
RECT(BI) Biopsie z rekta 
MAMM(BI) Biopsie z mammy 
GIT(BI) Biopsie z gastrointestinálního traktu 
STOM(BI) Biopsie ze sliznice žaludku 
DUOD(BI) Biopsie z duodena 
INTE(BI) Biopsie ze střeva 
SEMEN Ejakulát 
SEMINP Seminální plazma 
SPERM Spermatozoa 
VAGS Vaginální sekrece 
VAGCONT Vaginální obsah 
VAGCERPO Pool vaginálního cervixu 
VAGBLOOD Vaginální krev 
CERVPOOL Cervikální pool 
CERVMUC Cervikální hlen 
ENDCERVP Endocervikální pool 
EXOCERVP Exocervikální pool 
CAL Kámen (obecně) 
CAL(U) Močový kámen 
CAL(SAL) Slinný konkrement 
CAL(GB) Žlučový konkrement 
CAL(PR) Prostatický konkrement 
ADRC Kůra nadledvin 
BM Kostní dřeň (obecně) 
BM(ST) Kostní dřen ze sterna 
CHORPROT Buněčný protein choriových klků 
CORD Pupečník 
CSS Cerebrospinální systém 
CEREB Mozek 
MENIN Meningy 
HAIR Vlasy 
GLOM Glomeruly 
INTEST Střevo 
JEJUN Jejunum 
KIDN Ledviny 
LIV Játra 
LIVCELPR Protein buněčné jaterní kultury 
LYMPHNOD Lymfatický uzel 
NAIL Nehet 
PANCR Pankreas 
PANC(CF) Tekutina cysty pankreatu 
PANCRBCE Beta-buňky pankreatu 
PITGL Hypofýza 
SKIN Kůže 
SKINFIBR Lysozym kožních fibroblastů 
SKIPFIBR Protein kožních fibroblastů 
SPLEEN Slezina 
STOMACH Žaludek 
CCSUP Supernatant buněčných kultur 
ALP(P) Alkalická fosfatáza (plazma) 
ALP(S) Alkalická fosfatáza (sérum) 
CIC(P) Cirkulující imunokomplexy z plazmy 
CIC(S) Cirkulující imunokomplexy ze séra 
AMS(P) Alfa-amyláza (v plazmě) 
AMS(S) Alfa-amyláza (sérum) 
AMS(U) Alfa-amyláza (moč) 
AMS(PLF) Alfa-amyláza (pleurální tekutina) 
AMS(PRF) Alfa-amyláza (peritoneální tekutina) 
AMS(PCF) Alfa-amyláza (perikardiální tekutina) 
AMS(DUF) Alfa-amyláza (duodenální tekutina) 
AMS(MH) Alfa-amyláza (mateřské mléko) 
AST(P) Aspartátaminotransferáza z plazmy 
AST(S) Aspartátaminotransferáza ze séra 
CK(P) Kreatinkináza (plazma) 
CK(S) Kreatinkináza (sérum) 
PROT(P) Protein (plazma) 
PROT(S) Protein (sérum) 
PROT(U) Protein (moč) 
PROT(PL) Protein (pleurální tekutina) 
PROT(PR) Protein (peritoneální tekutina) 
PROT(CS) Protein (likvor) 
CRYO(P) Kryoglobulin z plazmy 
CRYO(S) Kryoglobulin ze séra 
ACP(P) Kyselá fosfatáza z plazmy 
ACP(S) Kyselá fosfatáza ze séra 
PORFT(U) Porfyriny celkové (moč) 
PORFT(F) Porfyriny celkové (stolice) 
PORFT(L) Porfyriny celkové (jaterní tkáň) 
LD(P) Laktátdehydrogenáza (plazma) 
LD(S) Laktátdehydrogenáza (sérum) 
TE Celková eliminace 
IN Příjem 
BAL Bilance 
PROP Návrh 
AFE Adekvátní frakční exkrece 
REP Nález, sestava (kompletní) 
REPI Blok interpretační (připojovaný k nálezu) 
REQ Žádost, makroobjednávka (využívá se lokálně) 

komponenta 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
2OHBUTYR 2-hydroxybutyrát 
3OHBUTYR 3-hydroxybutyrát 
4ABA 4-aminobenzoová kyselina
4AHA 4-aminohippurová kys. 
5AMILEVA 5-aminolevulová kyselina
5HIAA 5-hydroxyindoloct. kys. 
AVITAM A-vitamin 
ACETATE Acetát 
ACAC Acetoacetát 
ACHS ACHS 
ACP ACP 
ACPP ACP prostatická 
ACTH ACTH 
ADENOVIR Adenovirus 
ADRENAL Adrenalin 
AL Al 
ALAD ALA dehydratáza 
ALA Alanin 
AGQ Alb.-glob. kvocient 
ALB Albumin 
ALBRCP Albuminový index 
ALBRCS Albuminový index 
ALD ALD 
ALDOSTER Aldosteron 
A1AT Alfa-1-antitrypsin 
AFP Alfa-1-fetoprotein 
A1G Alfa-1-globulin 
A1GSQ Alfa-1-globulin semikv. 
A2G Alfa-2-globulin 
A2GSQ Alfa-2-globulin semikv. 
A2MACRO Alfa-2-makroglobulin 
AAADIP Alfa-aminoadipát 
A1ATSQ Alfa1-antitryps. semikv.
ALI Alizarin 
ALLANT Allantoin 
ALP ALP 
ALPLIV ALP jaterní 
ALPBONE ALP kostní 
ALPBONEP ALP kostní 
ALPPLAC ALP placentární 
ALPINT ALP střevní 
ALT ALT 
AMIKAC Amikacin 
AMITRP Amitriptylin 
AMMONIA Amoniak 
AMP Ampicilin sodný 
AMS AMS 
AMSP AMS pankreatická 
AMSPQ AMS pankreatická 
AMSSQ AMS slinná 
AMYL1 AMY lokus 1 
AMYL2 AMY lokus 2 
ANGIOTEN Angiotensin 
AADENOT Anti-adenovirus 
ABOBUGT Anti-B. burgdorferi IgG 
ABOBUMT Anti-B. burgdorferi IgM 
ABOPAT Anti-B. parapertussis 
ABOPET Anti-B. pertussis 
ABRABT Anti-Br. abortus 
ACOBUT Anti-C. burnetii 
ACAJEGT Anti-C. jejuni IgG 
ACLPST Anti-C. psittacii 
ACLTRGT Anti-C. trachomatis IgG 
ACMVT Anti-CMV 
ACMVAT Anti-CMV IgA 
ACMVGT Anti-CMV IgG 
ACMVMT Anti-CMV IgM 
ACOXB1T Anti-coxackie B1 
ACOXB2T Anti-coxackie B2 
ACOXB3T Anti-coxackie B3 
ACOXB4T Anti-coxackie B4 
ACOXB5T Anti-coxackie B5 
ACOXB6T Anti-coxackie B6 
ADNP Anti-DNP 
ADNADGT Anti-ds-DNA IgG 
AESCOT Anti-E. coli 
AEBEAGT Anti-EBV/EA IgG 
AEBEAMT Anti-EBV/EA IgM 
AEBNAGT Anti-EBV/EBNA IgG 
AEBNAMT Anti-EBV/EBNA IgM 
AEBVCAT Anti-EBV/VCA IgA 
AEBVCGT Anti-EBV/VCA IgG 
AEBVCMT Anti-EBV/VCA IgM 
AFRTUT Anti-F. tularensis 
AGLIIGA Anti-gliadin IgA 
AGLIIGE Anti-gliadin IgE 
AGLIIGG Anti-gliadin IgG 
AHEPYA Anti-H. pylori IgA 
AHEPYG Anti-H. pylori IgG 
AHEPYM Anti-H. pylori IgM 
AHAV Anti-HAV celkové 
AHAVM Anti-HAV IgM 
AHBCAG Anti-HBcAg 
AHBEAG Anti-HBeAg 
AHBSAG Anti-HBsAg 
AHCV Anti-HCV 
AHSVT Anti-herpes simplex 
ASMMUGT Anti-hladký sval IgG 
AHSVAT Anti-HSV IgA 
AHSVGT Anti-HSV IgG 
AHSVMT Anti-HSV IgM 
AIG Anti-imunoglobuliny 
AIGT Anti-imunoglobuliny 
AINFA1T Anti-influenza A1 
AINFA2T Anti-influenza A2 
AINFBT Anti-influenza B 
ALIMOHT Anti-L. monocytogenes H 
ALIMOOT Anti-L. monocytogenes O 
ABLALBG4 Anti-laktalb beta IgG4 
ALCMT Anti-LCM 
AMYPNT Anti-M. pneumoniae 
AMYTUGT Anti-M. tuberculosis IgG
AMIKRGT Anti-mikrosomy IgG 
AMITOAT Anti-mitochondrie IgA 
AMITOGT Anti-mitochondrie IgG 
AMITOMT Anti-mitochondrie IgM 
AMORBT Anti-morbilli 
AMYOCGT Anti-myokardiální IgG 
ANFGT Anti-nukleární IgG 
ANCLGT Anti-nukleolární IgG 
APINF1T Anti-parainfluenza 1 
APINF2T Anti-parainfluenza 2 
APINF2GT Anti-parainfluenza 2 IgG
APINF2MT Anti-parainfluenza 2 IgM
APINF3T Anti-parainfluenza 3 
APINF3GT Anti-parainfluenza 3 IgG
APINF3MT Anti-parainfluenza 3 IgM
APABUGT Anti-pariet. buňky IgG 
APAROT Anti-parotitis 
APAROGT Anti-parotitis IgG 
APAROMT Anti-parotitis IgM 
ASTMUGT Anti-př. pruh. sval IgG 
ARSVT Anti-RS virus 
ARUBET Anti-rubeola 
ASALH12T Anti-Salmonela H 1,2 
ASALHBT Anti-Salmonela H b 
ASALHDT Anti-Salmonela H d 
ASALHGMT Anti-Salmonela H gm 
ASALO4T Anti-Salmonela O 4 
ASALO67T Anti-Salmonela O 6,7 
ASALO9T Anti-Salmonela O 9 
ASALVIT Anti-Salmonela Vi 
ASPERAT Anti-spermie IgA 
ASPERGT Anti-spermie IgG 
ADNASGT Anti-ss-DNA IgG 
ATOGOGT Anti-T. gondii IgG 
ATOGOMT Anti-T. gondii IgM 
ATRPAT Anti-T. pallidum 
ATBET Anti-TBE 
ATBEGT Anti-TBE IgG 
ATBEMT Anti-TBE IgM 
ATETG Anti-tetanické Ab IgG 
ATHGLGT Anti-thyreoglobulin IgG 
ATOGOT Anti-Toxoplasma gondii 
AVZVT Anti-varicella-zoster 
AVZVAT Anti-VZV IgA 
AVZVGT Anti-VZV IgG 
AVZVMT Anti-VZV IgM 
AYEENT Anti-Y. enterocolitica 
ASTALA Antistafylolysin alfa 
ASLO Antistreptolysin O 
ATIII Antitrombin III 
ATIIIC Antitrombin III-kontrola
APOAI Apolipoprotein AI 
APOAII Apolipoprotein AII 
APOAIV Apolipoprotein AIV 
APOB Apolipoprotein B 
APOB100 Apolipoprotein B100 
APOB150 Apolipoprotein B150 
APOB48 Apolipoprotein B48 
APOCI Apolipoprotein CI 
APOCII Apolipoprotein CII 
APOCIII Apolipoprotein CIII 
APOE Apolipoprotein E 
APTT APTT 
APTTC APTT - kontrola 
APTTR APTT - ratio 
AR Aragonit 
ARGINASE Argináza 
ARG Arginin 
ASN Asparagin 
ASP Aspartát 
AST AST 
ASTC AST cytosolová 
ASTM AST mitochondriální 
ATIIIR ATIII-ratio 
BACTSQ Bakterie semikvant. 
BACTRLSQ Bakterie tyč. semikvant.
MCH Barvivo v erytrocytu 
BE Base excess 
BASMETA Bazofilní metamyelocyty 
BASMYC Bazofilní myelocyty 
BASSEG Bazofilní segmenty 
BASBAND Bazofilní tyče 
BAS Bazofily 
BJPR Bence-Jones protein 
BENZOD Benzodiazepiny 
B1G Beta-1-globulin 
B1GSQ Beta-1-globulin semikv. 
B2G Beta-2-globulin 
B2GSQ Beta-2-globulin semikv. 
B2MICRO Beta-2-mikroglobulin 
BETAALA Beta-alanin 
BAIB Beta-aminoizobutyrát 
BG Beta-globulin 
BCAROT Beta-karoten 
BIL Bilirubin celkový 
BILCON Bilirubin konjugovaný 
BILSQ Bilirubin semikvant. 
BRUSHIT Brushit 
ANCACGT C-ANCA IgG 
CPEPT C-peptid 
C1INH C1 inhibitor esterázy 
C1Q C1Q složka komplementu 
C2 C2 složka komplementu 
C3 C3 složka komplementu 
C4 C4 složka komplementu 
C5 C5 složka komplementu 
CA Ca 
CA125 CA 125 
CA153 CA 15-3 
CA199 CA 19-9 
CA50 CA 50 
CA549 CA 549 
CA724 CA 72-4 
CAI Ca ionizované 
CACR Ca/kreatinin 
CAMG Ca/Mg 
CD Cd 
CEA CEA 
CPL Ceruloplasmin 
MEHYPHGL CH3O-HO-fenylglykol 
CHAKT Chemotaxe 
QUINID Chinidin 
CLTR Chlamydia trachomatis 
CHLORAMP Chloramphenikol 
CHOL Cholesterol 
HDLC Cholesterol HDL 
LDLC Cholesterol LDL 
LDLCQ Cholesterol LDL výpočet 
CHS CHS 
CHTRP Chymotrypsin 
CIK Cir. imunitní komplexy 
CITRATE Citrát 
CITRICA Citronová kyselina 
CITRUL Citrulin 
CK CK 
CKBB CK BB 
CKMB CK MB 
CKMBMASS CK MB mass 
CKMM CK MM 
CL Cl 
CLPQ Cl/P koeficient 
CLRCA Clearance Ca 
CLRCL Clearance Cl 
CLRINUL Clearance inulinu 
CLRK Clearance K 
CLRCREA Clearance kreatininu 
CLRUREA Clearance močoviny 
CLRNA Clearance Na 
CLROSMOL Clearance osmolální 
CLRP Clearance P 
CLRURAT Clearance urátu 
CLRH2O Clearance vody 
CLOMIPR Clomipramin 
CLONAZ Clonazepam 
CO2 CO2 
CR Cr 
CRP CRP 
CU Cu 
CYFRA21 CYFRA 21-1 
CYCLOSPA Cyklosporin A 
CST Cystathionin 
CYSTIN Cystin 
TIME Čas sběru 
NIDCOMP4 Čtvrtá složka jádra 
SECCOMP4 Čtvrtá složka na řezu 
SURCOMP4 Čtvrtá složka povrchu 
SL4COMP1 Čtvrtá vrstva, 1. složka
SL4COMP2 Čtvrtá vrstva, 2. složka
SL4COMP3 Čtvrtá vrstva, 3. složka
SL4COMP4 Čtvrtá vrstva, 4. složka
SL4COMP5 Čtvrtá vrstva, 5. složka
DDIMER D Dimery 
DDIMERC D Dimery-kontrola 
IZODEET Deetylizo+izokoproporf. 
DEOXHB Deoxihemoglobin 
DESIPRAM Desipramin 
DIAZEPAM Diazepam 
DIGITOX Digitoxin 
DIGOXIN Digoxin 
DIHYADEN Dihydroxyadenin 
DOPAC Dihydroxyfenyloct. kys. 
DOPACCR Dihydroxyfenyloct/kreat.
DOPA Dihydroxyphenylalanin 
2COOHPOR Dikarboxyporfyriny celk.
DISOP Disopyramid 
DIT Dittmarit 
DOPAMIN Dopamin 
DOXEPIN Doxepin 
NIDCOMP2 Druhá složka jádra 
SECCOMP2 Druhá složka na řezu 
SURCOMP2 Druhá složka povrchu 
SL2COMP1 Druhá vrstva, 1. složka 
SL2COMP2 Druhá vrstva, 2. složka 
SL2COMP3 Druhá vrstva, 3. složka 
SL2COMP4 Druhá vrstva, 4. složka 
SL2COMP5 Druhá vrstva, 5. složka 
LMCT E-rozety 
ELAM1 E-selectin 
PELA Elastáza 
EFLMAX Emis.max.plazm.porfyrinů
EOSMETA Eozinofilní metamyelocyt
EOSMYC Eozinofilní myelocyty 
EOSSEG Eozinofilní segmenty 
EOSBAND Eozinofilní tyče 
EOS Eozinofily 
EPITSQSQ Epitelie dlažd. semikv. 
EPITSPSQ Epitelie kulaté semikv. 
EPITSQ Epitelie semikvant. 
ERCHBF ERC obsahující HBF 
ERC Erytrocyty 
ERCF Erytrocyty čerstvé 
ERCM Erytrocyty morušovité 
ERCSQ Erytrocyty semikvant. 
EPO Erytropoietin 
ESTRADIO Estradiol 
ESTRIOL Estriol celkový 
ESTROG Estrogen 
ESTREC Estrogenové receptory 
ESTRON Estron 
ETOH Etanol 
ETOHNH2 Etanolamin 
ETHOSUX Etosuximid 
PROTON Exkrece H+ 
F F 
FDP FDP 
FDPC FDP - kontrola 
FE Fe 
PHENOBAR Fenobarbital 
PHE Fenylalanin 
PHESQ Fenylalanin semikvant. 
PHENYT Fenytoin 
FERRITIN Ferritin 
FBG Fibrinogen 
FBGC Fibrinogen - kontrola 
FLECAIN Flekainid 
FLUNIT Flunitrazepam 
FOLAT Folát 
FSH Follitropin 
FRAG Fragilita kapilár 
FEAMS Frakční exkrece AMS 
FECA Frakční exkrece Ca 
FECL Frakční exkrece Cl 
FEH2O Frakční exkrece H2O 
FEK Frakční exkrece K 
FEUREA Frakční exkrece močoviny
FENA Frakční exkrece Na 
FEOSMOL Frakční exkrece osmol. 
FEP Frakční exkrece P 
FEURAT Frakční exkrece urátu 
FRUCTAM Fruktózamin 
ATRPAGT FTA-ABS IgG 
ATRPAMT FTA-ABS IgM 
FURANT Furantoin 
ESR FW 
ESR1 FW za 1 h 
ESR2 FW za 2 h 
GAL Galaktóza 
GNH2BUT Gama-aminobutyrát 
GGLOB Gama-globulin 
GGLOBSQ Gama-globulin semikv. 
GASTRIN Gastrin 
GENTAM Gentamicin 
GENTAMS Gentamicinsulfát 
GLUCAGON Glukagon 
GLC Glukóza 
GLCSQ Glukóza semikvant. 
GLUTAMAT Glutamát 
GLN Glutamin 
GLY Glycin 
GLYHB Glykohemoglobin 
GMD GMD 
GMT GMT 
GRAN Granulocyty 
GSPX GSPX 
HALOPER Haloperidol 
HAPTO Haptoglobin 
HBD HBD 
HBEAG HBeAg 
HBSAG HBsAg 
HCG HCG 
HCGB HCG beta 
HCL HCL volná 
HCO3 HCO3 
HCO3AKT HCO3akt. 
HCO3ST HCO3stand. 
HTC Hematokrit 
HB Hemoglobin 
HBEF Hemoglobin efektivní 
HBF Hemoglobin fetální 
HBSQ Hemoglobin semikvant. 
HEMOPEX Hemopexin 
7COOHPOR Heptakarboxyporfyrin 
6COOHPOR Hexakarboxyporfyrin 
HG Hg 
HIS Histidin 
HIV1 HIV 1 
HIV12 HIV 1,2 
MASS Hmotnost vzorku 
NUC Holá jádra 
HOMOCYS Homocystein 
HVACR Homovanilová kys./kreat.
HVA Homovanilová kyselina 
HOP Hopeit 
HPL Human placental lactogen
HORONATE Hydrogenoronát sodný 
HOAPATIT Hydroxylapatit 
HYPRO Hydroxyprolin 
I I 
ICTP ICTP 
IGLK Ig/L-K 
IGLL Ig/L-L 
IGA IgA celkové 
SIGA IgA sekretorické 
IGA1 IgA1 celkové 
IGA2 IgA2 celkové 
IGD IgD 
IGE IgE celkové 
IGG IgG celkové 
IGGRCP IgG index 
IGGRCS IgG index 
IGGALBCP IgG/Albumin index 
IGGALBCS IgG/Albumin index 
IGG1 IgG1 podtřída 
IGG2 IgG2 podtřída 
IGG3 IgG3 podtřída 
IGG4 IgG4 podtřída 
IGM IgM celkové 
IL2R Il2 solubilní receptor 
IMIPRAM Imipramin 
INDIGO Indigo 
INS Insulin 
IL2 Interleukin 2 
IL6 Interleukin 6 
INULIN Inulin 
ILEU Isoleucin 
OTHER Jiné v močovém sedimentu
K K 
CALCIT Kalcit 
CALCITON Kalcitonin 
D3 Kalcitriol 
CAOXT Kalcium oxalát trihydrát
CAPAMORP Kalciumfosfát amorfní 
CARB Karbamazepin 
CARBF Karbamazepin volný 
CARAPAT Karbonátapatit 
COHB Karbonylhemoglobin 
CARNITT Karnitin celkový 
CARNITF Karnitin volný 
KETONSQ Ketony semikvant. 
MCHC Konc. HB v erytrocytu 
KONPROT Konzumpce protrombinu 
KONPROTC Konzumpce protrombinu 
COPROPOR Koproporfyrin 
CORTISOL Kortizol 
CREA Kreatinin 
BLOOD Krev 
BLTIME Krvácivost 
CRAPATIT Krystaly apatitu 
CRBRUSH Krystaly brushitu 
CRCYS Krystaly cystinu 
CRURADH Krystaly k. moč. dihydr.
CROX Krystaly kalciumoxalátu 
CRURA Krystaly kyseliny močové
CRURANH4 Krystaly močanu amonného
CRURANA Krystaly močanu sodného 
CRSTRUV Krystaly struvitu 
CRWED Krystaly weddellitu 
CRWHE Krystaly whewellitu 
SIL Křemen 
YEASTSQ Kvasinky semikvant. 
LACTATE Laktát 
LAS LAS 
LD LD 
LDH2M2 LD H2M2 
LDH3M LD H3M 
LDH4 LD H4 
LDHM3 LD HM3 
LDM4 LD M4 
LEU Leucin 
LKC Leukocyty 
LKCSQ Leukocyty semikvant. 
LI Li 
LIDOCAIN Lidokain 
LPA Lipoprotein (a) 
LOCATION Lokalizace konkrementu 
LPS LPS 
LH Lutropin 
LYBL Lymfoblast 
LYMFO Lymfocyty 
LMCHLADR Lymfocyty HLA-Dr+/CD3+ 
LMCNK Lymfocyty NK 
LYS Lysin 
LYSOZYM Lysozym 
MKOMP M-komponenta 
LMCB M-rozety 
AMSMACRO Makroamylázový komplex 
METANEPH Metanefrin 
METNEPCR Metanefrin/kreatinin 
METHB Methemoglobin 
MET Methionin 
METHTREX Metotrexát 
MG Mg 
MGI Mg ionizované 
MGCR Mg/kreatinin 
MN Mn 
MO Mo 
URANH4 Močan amonný 
URAK Močan draselný 
URANA Močan sodný 
URICA Močová kyselina 
URICADH Močová kyselina-dihydrát
MONE Monetit 
MONO Monocyty 
MONOFIB Monomery fibrinu 
MONONUC Mononukleáry 
MONONUK Mononukleáry 
MYBL Myeloblast 
MYOGLOB Myoglobin 
ACSULDA N4-acetyl-sulfadiazin 
ACSULMET N4-acetylsulfamethox. 
NA Na 
NAG NAG 
NETILM Netilmicin 
NEUMETA Neutrofil.metamyelocyty 
NEUMYC Neutrofilní myelocyty 
NEUSEG Neutrofilní segmenty 
NEUBAND Neutrofilní tyče 
NEU Neutrofily 
NEWBER Newberyit 
NSCELL Nezařaditelné buňky 
NITRITSQ Nitrity semikvant. 
NITROFUR Nitrofurantoin 
NOREPNEP Noradrenalin 
NORDIAZ Nordiazepam 
NORMENEP Normetanefrin 
NORMOBL Normoblasty 
NORTRIP Nortriptylin 
NSE NSE 
VOLUME Objem 
ERIKSONT OCH-Erikson 
OCAP Oktakalciumfosfát 
OCBLEED Okultní krvácení 
COP Onkotický tlak 
ORN Ornitin 
OROSO Orosomukoid 
OROTA Orotová kyselina 
OSMOL Osmolalita 
OSTEOCAL Osteokalcin 
OXALATE Oxalát 
OXALATCR Oxalát/kreatinin 
OXOA Oxolínová kyselina 
OXYHB Oxyhemoglobin 
OXYTETR Oxytetracyklin 
OXYTOCIN Oxytocin 
P P 
ANCAPGT P-ANCA IgG 
PARACET Paracetamol 
PARAFIN Parafin 
PTHI Parathyrin intaktní 
PABUT Paul-Bunnellova reakce 
NIDCOMP5 Pátá složka jádra 
SECCOMP5 Pátá složka na řezu 
SURCOMP5 Pátá složka povrchu 
SL5COMP1 Pátá vrstva, 1. složka 
SL5COMP2 Pátá vrstva, 2. složka 
SL5COMP3 Pátá vrstva, 3. složka 
SL5COMP4 Pátá vrstva, 4. složka 
SL5COMP5 Pátá vrstva, 5. složka 
PB Pb 
PCO2 pCO2 
5COOHPOR Pentakarboxyporfyrin 
CASTPSSQ Peudoválce semikvant. 
PH pH 
PHSQ pH semikvant. 
PICP PICP 
PIPEMA Pipemidová kyselina 
PLCELL Plazmatické buňky 
FUNGUS Plísně 
PO2 pO2 
NUMBER Počet kusů ve vzorku 
COLOUR Popis barvy konkrementu 
NIDUS Popis jádra konkrementu 
SURFACE Popis povrchu konkrement
SECTION Popis řezu konkrementem 
SHAPE Popis tvaru konkrementu 
CHANGELE Popis změn erc 
ELPHO Popis změn v elfu 
PBG Porfobilinogen 
PBGDEAM Porfobilinogendeamináza 
PORPHTOT Porfyriny celkové 
REM Poznámka k moč.sedimentu
PREALB Prealbumin 
PRIMIDON Primidon 
PROG Progesteron 
PROGREC Progesteronové receptory
PRCAMID Prokainamid 
PRL Prolaktin 
PROLIN Prolin 
PROLYM Prolymfocyty 
PROMYC Promyelocyt 
PROTEIN Protein 
PROTSQ Protein semikvant. 
PROTOPOR Protoporfyrin celkový 
NIDCOMP1 První složka jádra 
SECCOMP1 První složka na řezu 
SURCOMP1 První složka povrchu 
SL1COMP2 První vrstva, 2. složka 
SL1COMP3 První vrstva, 3. složka 
SL1COMP5 První vrstva, 5. složka 
SL1COMP1 První vrstva,1. složka 
SL1COMP4 První vrstva,4. složka 
PSA PSA 
PURPURIN Purpurin 
PYRUVATE Pyruvát 
RENIN Renin 
REPT Reptilázový test 
REPTC Reptilázový test - kont.
RTC Retikulocyty 
RETCOA Retrakce koagula 
RFA RF-IgA 
RFG RF-IgG 
RFM RF-IgM 
ROTAVIR Rotaviry 
RSV RS virus 
SALICYL Salicylát 
GYPSUM Sádra 
SCC SCC 
SCHI Schizocyty 
SE Se 
SER Serin 
SEROTON Serotonin 
SIALALIP Sialová kys. (lipidy) 
SIALA Sialová kyselina 
SL4COMP Složení čtvrté vrstvy 
SL2COMP Složení druhé vrstvy 
NIDCOMP Složení jádra konkrement
SECCOMP Složení na řezu 
SL5COMP Složení páté vrstvy 
SURCOMP Složení povrchu konkreme
SL1COMP Složení první vrstvy 
SL3COMP Složení třetí vrstvy 
SOD SOD 
SOMSTAT Somatostatin 
SP1 SP1-glykoprotein 
VOLMASS Specifická hmotnost moči
SPERM Spermie 
CLTIME Srážlivost 
STH STH 
STRUVIT Struvit 
MCV Stř. objem erytr. (MCV) 
SULDIAZ Sulfadiazin 
SULMET Sulfamethoxazol 
SULFHB Sulfhemoglobin 
LYMTH T-helpery (CD4+) 
LYMTS T-supresory (CD8+) 
T3 T3 
FT3 T3 volný 
T4 T4 
FT4 T4 volný 
TATI TATI 
TAURIN Taurin 
TBG TBG 
THEOPH Teofylin 
TESTOST Testosteron 
TG Thyreoglobulin 
TBK Thyroxin - vaz. kap. 
TK TK 
TNF TNF alfa 
TOBRAM Tobramycin 
TOCOFER Tokoferol 
TPA TPA 
TRF Transferin 
THREON Treonin 
TRIAMT Triamteren 
TRICHSQ Trichomonády semikvant. 
TRICANTD Tricyklic. antidepresiva
TRIDYMIT Tridymit 
TRIG Triglycerid 
TT Trombinový test 
TTC Trombinový test-kontrola
PLT Trombocyty 
INR Tromboplast. test - INR 
ISI Tromboplast. test - ISI 
PTC Tromboplast. test-kontr.
PTR Tromboplast.test-ratio 
PT Tromboplastinový test 
TROPT Troponin T 
TRY Tryptofan 
NIDCOMP3 Třetí složka jádra 
SECCOMP3 Třetí složka na řezu 
SURCOMP3 Třetí složka povrchu 
SL3COMP1 Třetí vrstva, 1. složka 
SL3COMP2 Třetí vrstva, 2. složka 
SL3COMP3 Třetí vrstva, 3. složka 
SL3COMP4 Třetí vrstva, 4. složka 
SL3COMP5 Třetí vrstva, 5. složka 
TSH TSH 
MKOMPT Typizace M-komponenty 
TYR Tyrosin 
URAT Urát 
URATCR Urát/kreatinin 
UREA Urea 
UBGSQ Urobilinogen semikvant. 
UROPOR Uroporfyrin 
VAL Valin 
VALPRO Valproát 
VALPROF Valproová kyselina volná
VMACR Vanilmandlová kys/kreat.
VMA Vanilmandlová kyselina 
VASOPRES Vasopresin 
VATERIT Vaterit 
TIBC Vazebná kapacita Fe 
CASTEPSQ Válce epitelové semikv. 
CASTERSQ Válce erytrocyt. semikv.
CASTGRSQ Válce granul. semikvant.
CASTHY Válce hyalinní 
CASTHYSQ Válce hyalinní semikv. 
CASTLKSQ Válce leukocyt. semikv. 
CASTSQ Válce semikvant. 
CASTUASQ Válce urátové semikvant.
CASTVXSQ Válce voskové semikvant.
CASTGLSQ Válce žlučové semikvant.
BEEVAX Včelí vosk 
AKARDT VDRL/RRR 
DIAMETER Velikost největšího prům
INFA Virus influenza A 
INFB Virus influenza B 
PARAINF1 Virus parainfluenza 1 
PARAINF2 Virus parainfluenza 2 
B12 Vitamin B12 
H Vodíkový kation 
WED Weddellit 
WHE Whewellit 
WHT Whitlockit 
XANTHIN Xantin 
XYLOSE Xylóza 
4ABAQ Zevní sekrece pankreatu 
ZN Zn 
ZNPROTOP Zn-protoporfyrin 
BILEA Žlučové kyseliny celkové
 
procedura 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
* Běžná, blíže nespecifikovaná procedura 
AS Absorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C) 
AS25 Absorpční spektrofotometrie, 25 st. C 
AS30 Absorpční spektrofotometrie, 30 st. C 
AS37 Absorpční spektrofotometrie, 37 st. C 
ASEP Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C) 
ASEP25 Absorpční spektrofotometrie-end point, 25 st. C 
ASEP30 Absorpční spektrofotometrie-end point, 30 st. C 
ASEP37 Absorpční spektrofotometrie-end point, 37 st. C 
ASKIN Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C) 
ASKIN25 Absorpční spektrofotometrie-kineticky, 25 st. C 
ASKIN30 Absorpční spektrofotometrie-kineticky, 30 st. C 
ASKIN37 Absorpční spektrofotometrie-kineticky, 37 st. C 
FAES Spektrofotometrie-plamenová emisní atomová 
ASREG Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.
ASUR Absorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrie 
ASIR Absorpční spektrofotometrie-IR spektroskopie 
IR Spektrofotometrie infračervená 
RS Spektrofotometrie ramanova 
AAS Absorpční spektrofotometrie-atomová 
ASBICHR Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnová 
ASDERIV Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrie
ASREFL Spektrofotometrie-reflexní 
AGLU Aglutinace 
AGLUBAB Aglutinační průkaz blokujících protilátek 
HEMAGLU Hemaglutinace 
LATEXAGL Aglutinace latexová 
CENTRIF Centrifugace 
CHEMANAL Chemická analýza 
CHROM Chromatografie 
PAPERCHR Chromatografie-na papíře 
FREECHR Chromatografie-volná 
2DIMCHR Chromatografie-dvojrozměrná 
TLC Chromatografie-tenkovrstvá 
HPTLC Chromatografie-vysokoúčinná tenkovrstevná 
GC Chromatografie-plynová 
LC Chromatografie-kapalinová 
HPLC Chromatografie-vysokoúčinná kapalinová 
HPLCMS Chromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr. 
SFC Chromatografie-kapalinová subkritická 
GCMS Chromatografie-plynová s hmotnostní detekcí 
IEC Chromatografie-iontově výměnná 
FLOWCYT Cytometrie průtoková 
ID Izotopové zřeďování 
IDMS Izotopové zřeďování s hmotnostní spektrometrií 
COULOM Coulometrie 
D Denzitometrie 
ELP Elektroforéza 
HPCE Elektroforéza-vysokoúčinná kapilární 
FREEELP Elektroforéza-volná 
DISCELP Elektroforéza-disková 
2DIMELP Elektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional) 
HPCEMS Elektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr. 
ZELP Elektroforéza-zónová 
DISTRELP Elektroforéza-rozdělovací 
IEF Elektroforéza-izoelektrická fokusace 
IMUELP Elektroforéza-imunoelektroforéza 
CCE Elektroforéza-protisměrná 
ACCELP Elektroforéza-na acetylcelulóze 
AGELP Elektroforéza-v agarovém gelu 
AGSELP Elektroforéza-v agarózovém gelu 
PAGE Elektroforéza-v polyakrylamidovém gelu 
ELIA Elektroimunoassay 
ROCKELIA Elektroimunoassay-raketková 
2DIMELIA Elektroimunoassay-dvourozměrná 
EIA Enzymová imunoanalýza kompetitivní 
FIA Imunoanalýza fluorescenční kompetitivní 
IFMA Imunoanalýza fluorescenční nekompetitivní 
ILMA Imunoanalýza luminiscenční nekompetitivní 
LIA Imunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)
ELISA Enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent
EMIT Enzymová imunoanalýza homogenní 
IRMA Radioimunoanalýza nekompetitivní 
FPIA Imunoanalýza fluorescenční polarizovaná 
MELISA Enzymová imunoanalýza s magnetickými částicemi 
MEIA Enzymová imunoanalýza na mikročásticích 
DELFIA Imunoanalýza fluorescenční časově prodloužená -zpožděná
CEDIA Enzymová imunoanalýza kompetitivní vazba na imunosorben
ENZELECT Enzymové elektrody 
GLASSELE Skleněná elektroda 
FLUORIM Fluorimetrie 
LIF Laserem indukovaná fluorimetrie 
PHOTOEST Fotooptické stanovení 
LIGHT Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light) 
LASER Fotooptické stanovení- laserový paprsek (laser) 
GEPR Genová sonda 
HIS Hybridizace in situ 
IB Immunoblotting 
IMUFIX Imunofixace 
ICP Induktivně vázaná plazma 
FING Ingesce částic fagocyty (makrofágy) 
LEUCOINH Inhibice adherence leukocytů 
HEMOINH Inhibice hemolýzy 
HAGLINH Inhibice hemaglutinace 
ISE Iontově selektivní elektrody 
ISEDIR Iontově selektivní elektrody bez ředění vzorku 
ISEDIL Iontově selektivní elektrody s ředěním vzorku 
ITP Izotachoforéza 
COAGLU Koaglutinace 
GEL Gelifikace - vznik gelovité substance 
GELEGT Gelifikace etanolem 
GELPS Gelifikace protaminsulfátem 
COAG Koagulace 
COAGE Koagulace detekovaná elektrickým impulsem 
COAGOPT Koagulace optická metoda 
COAGMECH Koagulace detekovaná zněnou magnetického pole 
CONDUCT Konduktometrie 
CCR Konsumpce komplementu 
CRYOCRIT Kryokrit 
CULT Kultivace 
CELLCULT Kultivace na tkáňové kultuře 
CHICCULT Kultivace na kuřecím embryu 
ANIMCULT Kultivace na zvířeti 
MLCELL Kultura smíšená lymfocytární 
LTCELL Kultura dlouhodobá tkáňová 
LUMINO Luminometrie 
LENGTH Měření délky 
CAPCENTR Centrifugace v kapiláře 
MICROS Mikroskopie 
LMICROS Mikroskopie-světelná 
REMICROS Mikroskopie-elektronová rastrovací 
TEMICROS Mikroskopie-elektronová transmisní 
FMICROS Mikroskopie-fluorescenční 
IFMICROS Mikroskopie-nepřímá (imuno)fluorescenční 
DFMICROS Mikroskopie-přímá (imuno)fluorescenční 
MADNA Molekulární analýza DNA 
NEPHEL Nefelometrie 
LN Nefelometrie-laserová 
NAA Neutronová aktivační analýza 
NMR Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie 
ONCOMET Onkometrie 
ORD Optická rotační disperze 
OSMOMET Osmometrie 
OXIMET Oximetrie 
CC Počítání částic 
CCIMP Počítání částic - vodivostní princip (impedance) 
CEV Počítání entit (vizuální) 
POLARIM Polarimetrie 
INTEG Integrál 
INTEGA Plošný integrál 
DUKE Krvácivost dle Dukea 
SOULIER Krvácivost dle Souliera 
IVY Krvácivost dle Ivyho 
RL Test odolnosti kapilár - Rumpel-Leede 
PET Test odolnosti kapilár - podtlaková technika 
POTENT Potenciometrie 
DPOTENT Potenciometrie-přímá 
PTITR Potenciometrie-titrace 
RI Radiální imunodifuse 
RIA Radioimunoanalýza kompetititvní 
REA Radioenzymová analýza 
RRA Radioreceptorová analýza 
RADIOMET Radiometrie 
CFR Reakce komplement-fixační 
LCR Reakce ligázová řetězová 
PCR Reakce polymerázová řetězová 
REFR Refraktometrie 
XRAYDIF Rentgenová difrakce 
FW Sedimentace dle Fahreuse a Westergrena 
MAM Měření metabolické aktivity 
BCD Test baktericidní 
CHT Test chemotaktický 
CMT Test cross-match 
CTT Test cytotoxický 
CLT Test cytolytický 
EGT Test etanolgelifikační 
GUTHRIE Test Guthrieho pro průkaz fenylalaninu 
RAST Test immunoallegro sorbent 
IBT Test immunobeads 
LMT Test inhibice migrace leukocytů 
CH Test komplementu hemolytický 
TPS Test protaminsulfátový 
CRTN Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakem
CRTP Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakem
VNT Test virus neutralizační 
EIT Test enzymový inhibiční 
TITR Titrace 
TITRHG Titrace-merkurimetrická 
TITRAG Titrace-argentometrická 
TITRI Titrace-jodometrická 
TITRCOMP Titrace-chelatometrická 
TITRAMP Titrace-amperometrická 
BTL Transformace blastická lymfocytů 
TURB Turbidimetrie 
IMUTURB Turbidimetrie-imunoturbidimetrie 
ULTRACEN Ultracentrifugace 
WEIGHT Vážení 
VOLTAM Voltametrie 
TESTSTR testační proužek 
CALC Výpočet 
EQ1 Vzorec 01 
EQ2 Vzorec 02 
EQ3 Vzorec 03 
EQ4 Vzorec 04 
EQ5 Vzorec 05 
EQ6 Vzorec 06 
EQ7 Vzorec 07 
EQ8 Vzorec 08 
EQ9 Vzorec 09 
EQ10 Vzorec 10 
EQ11 Vzorec 11 
EQ12 Vzorec 12 
EQ13 Vzorec 13 
EQ14 Vzorec 14 
EQ15 Vzorec 15 
EQ16 Vzorec 16 
EQ17 Vzorec 17 
EQ18 Vzorec 18 
EQ19 Vzorec 19 
EQ20 Vzorec 20 
doplnit (procedura v seznamu chybí, informujte autory) 
REM Pomocná procedura pro položky kategorie vznik=i 
TIME Pomocná procedura pro položky kategorie vznik=u 
TEST Pom. proc. pro funkční test vázaný k jednomu odběru 
START Pom. proc. pro vyznačení počátku funkčního testu 
INTER Pom. proc. pro vyznačení průběhu funkčního testu 
STOP Pom. proc. pro vyznačení ukončení funkčního testu 

gesce 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
B Společnost klinické biochemie 
H Česká hematologická společnost 
T Společnost pro transfuzní lékařství 
I Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
M Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii 
N Společnost nukleární medicíny 
Z Česká společnost zdravotnické informatiky a věd. info. 
O "Parazitologie" 
V "Virologie" 
P "Patologie" 
X "Toxikologie" 
G "Genetika" 
K "Klinické obory" 

vznik 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
M Měřeno nebo odvozeno v laboratoři 
V Vypočítáno v laboratoři (nebo lze vypočítat u příjemce)
O Položka samostatná (M) nebo "obálka" pro jiné položky 
A Objednávka a sdělení bakteriologického vyšetření 
L Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,pozn-jiné 
U Události významné z hlediska interpretací (výběr škál) 
I Informace pro interpretace (dg. dle MKN10, diety) 
F Funkční testy (informace pro zpracování a interpretace 
P Klinické informace o pacientovi 
S Speciální výpočty 
B Interpretační textový blok 
N Sestava, kompletní nález 
Z Žádosti a objednávky pro laboratoře 
R Kódy pro jiné nelaboratorní objednávky 
T Technický test - pomocná položka pro datový standard 

druh kvantity 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
AGE věk 
AMS látkové množství 
APP objevení se 
ARBAMS arbitrární látkové množství 
ARBC arbitrární koncentrace 
ARBCATAC arbitrární katalytická aktivita 
ARBCN arbitrární obsah 
ARBENTAM arbitrární entitické látkové množství 
ARBENTNU arbitrární entitický počet 
ARBNUMC arbitrární početní koncentrace 
ARBPROP arbitrární vlastnost 
ARBRTE arbitrární změna 
ARBVISC arbitrární viskozita 
AREA plocha 
AREICMSS plošná hmotnost 
CATC koncentrace katalytické aktivity 
CATCONT obsah katalytické aktivity 
CATFR podíl katalytické aktivity 
CATRTE změna katalytické aktivity 
CLAR čirost 
CLASS třída 
COLOUR barva 
CONSIST vzhled (konzistence) 
DESCR popis 
DET detekce (průkaz) 
DETLIST seznam detekcí (průkazů) 
DETTAB tabulka detekcí (průkazů) 
DIAM průměr 
ENCATACT entitická katalytická aktivita 
ENERGY energie 
ENTAMS entitické látkové množství 
ENTLEN entitická délka 
ENTMASS entitická hmotnost 
ENTNUM entitický počet 
ENTVOL entitický objem 
FERN kapraďovitá krystalizace 
FREQ četnost 
HALFL poločas 
HEIGHT výška 
INVTIME inverzní relativní čas 
KINVISC viskozita 
LENGHT délka 
LENGTH délka 
LENINCR délkový přírůstek 
LIQUEF zkapalnění 
MASS hmotnost 
MASSC hmotnostní koncentrace 
MASSCN hmotnostní obsah 
MASSFR hmotnostní podíl 
MASSINCR hmotnostní přírůstek 
MASSRATE hmotnostní změna 
MOLAL molalita 
MOLMASS molární hmotnost 
NUM počet 
NUMC početní koncentrace 
NUMCN početní obsah 
NUMFR početní podíl 
NUMRATE početní změna 
OSM osmolalita 
PARTPR parciální tlak 
PH pH 
PR tlak 
PRESENCE přítomnost 
RELAMS relativní látkové množství 
RELTIME relativní čas 
RMASSC relativní hmotnostní koncentrace 
RMASSR relativní hmotnostní poměr 
RSUBSTC relativní (poměrná) látková koncentrace 
RSUBSTR relativní látkový poměr 
SATFR saturovaný podíl 
SPINNB spin 
SUBCNRTE změna látkového obsahu 
SUBSTC látková koncentrace 
SUBSTCD přírůstek látkové koncentrace 
SUBSTCN látkový obsah 
SUBSTFR látkový podíl 
SUBSTRTE látková změna 
SUBSTRTO látkový poměr 
SUSC citlivost 
SUSCLIST seznam citlivostí 
SUSCTAB tabulka citlivostí 
TAXON taxon 
TEMP teplota 
TEMPINCR teplotní přírůstek (diference) 
THRARBC prahová arbitrární koncentrace 
TIME čas 
TIMEDIF časový rozdíl 
TRMASSC prahová hmotnostní koncentrace 
TRSUBSTC prahová látková koncentrace 
TYPE typ 
VEL rychlost 
VELRTO rychlostní poměr 
VOL objem 
VOLCN objemový obsah 
VOLFR objemový podíl 
VOLRTE objemová změna 
VOLRTRTO poměr objemových změn 

jednotka 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
1 
10^-3 
10^0 
10^0/d 
10^0/h 
10^0/l 
10^0/s 
10^12 
10^12/d 
10^12/h 
10^12/l 
10^12/s 
10^15 
10^15/d 
10^15/h 
10^15/l 
10^15/s 
10^18 
10^18/d 
10^18/h 
10^18/l 
10^18/s 
10^21 
10^21/d 
10^21/h 
10^21/l 
10^21/s 
10^24 
10^24/d 
10^24/h 
10^24/l 
10^24/s 
10^3 
10^3/d 
10^3/h 
10^3/l 
10^3/s 
10^6 
10^6/d 
10^6/h 
10^6/l 
10^6/s 
10^9 
10^9/d 
10^9/h 
10^9/l 
10^9/s 
ag 
ag/l 
ag/s 
akat 
akat/d 
akat/kg 
akat/l 
akat/s 
al 
al/s 
amol 
amol/h 
amol/kg 
amol/l 
amol/min 
amol/s 
arb.j. 
arb.j./g 
arb.j./kg 
arb.j./mg 
arb.j./min 
arb.j./s 
cm 
d 
den 
fg 
fg/g 
fg/kg 
fg/l 
fg/s 
fkat 
fkat/d 
fkat/kg 
fkat/l 
fkat/s 
fl 
fl/s 
fmol 
fmol/g 
fmol/h 
fmol/kg 
fmol/l 
fmol/min 
fmol/s 
g 
g/d 
g/h 
g/kg 
g/l 
g/min 
g/mol 
g/s 
Gmol 
h 
IU 
IU/d 
IU/h 
IU/l 
IU/min 
IU/ml 
IU/s 
J 
K 
kat 
kat/d 
kat/h 
kat/kg 
kat/l 
kat/min 
kat/s 
kg 
kg/d 
kg/h 
kg/l 
kg/min 
kg/mol 
kg/m^2 
kg/m^3 
kg/s 
kIU 
kIU/d 
kIU/h 
kIU/l 
kIU/min 
kIU/ml 
kIU/s 
kJ 
kkat 
kkat/d 
kkat/kg 
kkat/l 
km 
km/s 
kmol 
kmol/d 
kmol/h 
kmol/kg 
kmol/kg/d 
kmol/kg/h 
kmol/kg/min 
kmol/kg/s 
kmol/l 
kmol/min 
kmol/s 
kPa 
l 
l/d 
l/g 
l/h 
l/kg 
l/min 
l/s 
m 
m/h 
m/s 
mg 
mg/d 
mg/g 
mg/h 
mg/kg 
mg/l 
mg/min 
mg/s 
min 
minuta 
MIU 
mIU/d 
mIU/h 
mIU/l 
mIU/min 
mIU/s 
MJ 
mkat 
mkat/d 
mkat/h 
mkat/kg 
mkat/l 
mkat/min 
mkat/s 
ml 
ml/d 
ml/g 
ml/h 
ml/kg 
ml/min 
ml/s 
mm 
mm/h 
mm/s 
mmol 
mmol/d 
mmol/g 
mmol/h 
mmol/kg 
mmol/kg/d 
mmol/kg/h 
mmol/kg/min 
mmol/kg/s 
mmol/l 
mmol/min 
mmol/s 
mm^2 
mm^3 
mol 
mol/d 
mol/g 
mol/h 
mol/kg 
mol/kg/d 
mol/kg/h 
mol/kg/min 
mol/kg/s 
mol/l 
mol/min 
mol/s 
MPa 
m^2 
m^2/s 
m^3 
měsíc 
ng 
ng/d 
ng/g 
ng/h 
ng/kg 
ng/l 
ng/min 
ng/s 
nkat 
nkat/d 
nkat/h 
nkat/kg 
nkat/l 
nkat/min 
nkat/s 
nl 
nl/g 
nl/h 
nl/kg 
nl/min 
nl/s 
nm 
nmol 
nmol/d 
nmol/g 
nmol/h 
nmol/kg 
nmol/kg/d 
nmol/kg/h 
nmol/kg/min 
nmol/kg/s 
nmol/l 
nmol/min 
nmol/s 
Pa 
pg 
pg/g 
pg/kg 
pg/l 
pg/s 
pkat 
pkat/d 
pkat/kg 
pkat/l 
pkat/s 
pl 
pl/h 
pl/kg 
pl/s 
pm 
pmol 
pmol/d 
pmol/g 
pmol/h 
pmol/kg 
pmol/l 
pmol/min 
pmol/s 
rok 
s 
st.C 
týden 
ug 
ug/d 
ug/g 
ug/h 
ug/kg 
ug/l 
ug/min 
ug/s 
ukat 
ukat/d 
ukat/h 
ukat/kg 
ukat/l 
ukat/min 
ukat/s 
ul 
ul/d 
ul/g 
ul/h 
ul/kg 
ul/min 
ul/s 
um 
umol 
umol/d 
umol/g 
umol/h 
umol/kg 
umol/kg/h 
umol/kg/min 
umol/kg/s 
umol/l 
umol/min 
umol/s 
_ 

typ dialogu 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
N Celé nebo desetinné číslo, titr bez "1:", (viz R, M, V)
F Formalizovaný text na 8 zn (viz "MTV") 
T Neformalizovaný text na 8 znaků 
NF N nebo F - (implicitní pro laboratorní položky) 
NT N nebo T (výjimečně) 
FT F nebo T (výjimečně) 
NFT N nebo F nebo T (výjimečně) 
S Strukturovaný text obecný (bez říd. zn. pro tiskárnu) 
A Strukturovaný text pro bakteriologii 
X volný text bez řídících znaků pro tiskárnu (1 řádek) 
B Blok textu (interpretační text, sestava, nález) 
P Prázdná položka 
D Datumová položka (dd.mm.rr) 
C Časová vzdálenost (číslo rozměr: S,M,H,D,T,R) 
G Diagnóza dle MKN-10 

třída 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
PHBG Acidobazické parametry, pH a krevní plyny 
ELE Elektrolyty 
ANOR Anorganické látky 
ORGA Organické kyseliny a jejich anionty 
ENZ Enzymy 
TREL Stopové prvky, kovy 
PROT Proteiny 
LIPR Lipoproteiny 
SAC Sacharidy 
TM Tumormarkery 
LIP Lipidy 
HOR Hormony, mediátory 
CYCL Cyklické sloučeniny 
STE Steroidy 
VIT Vitaminy 
AMAC Aminokyseliny 
NUCL Nukleové kyseliny, nukleosidy a nukleotidy 
DRUG Léky 
HEPM Hepatální markery, AG a AB virových onemocnění jater 
AG Antigeny 
AGI Antigeny infekčních onemocnění 
ABI Protilátky infekčních onemocnění 
AB Protilátky 
AUAB Autoprotilátky 
ENVA Protilátky proti antigenům zevního prostředí 
BCEL Krevní buňky 
TCEL Tkáňové buňky 
VIR Viry 
BAC Bakterie 
FUNG Houby a plísně 
PARA Paraziti 
CAL Konkrementy 
KORP Korpuskulární (nebuněčné) entity 
FT Funkční testy 
CALC Položky vypočítávané 
IS Položky pro potřebu informačních systémů 

formRM 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
0 Bez referenčních mezí 
1 Tvar: dolní ref.mez - horní ref.mez 
2 Tvar: větší než dolní referenční mez 
3 Tvar: menší než horní referenční mez 

formH 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
0 Číslo celé 
1 Číslo na 1 desetinné místo 
2 Číslo na 2 desetinná místa 
3 Číslo na 3 desetinná místa 
4 Číslo na 4 desetinná místa 
5 Číslo na 5 desetinných míst 
6 Číslo na 6 desetinných míst 
T Titr - tvar: "1:číslo celé" 
F Formalizovaný text na 8 znaků 
FR Formalizovaný text rozvinutý - plný text 
S Strukturovaný text obecný (bude v příští verzi) 
A Strukturovaný text typu "bakteriologie" 
X Volný text neformalizovaný 
B Blok textu, sestava 
D Datum - tvar: "DD.MM.RR" 
C Časová vzdálenost - tvar: "číslo rozměr" (S,M,H,D,T,R) 
G Diagnóza dle MKN-10 
P Prázdná položka 

MTV 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
X Všeobecné texty 
BP Krev a plasma všeobecně 
SP Serum a plasma všeobecně 
UA Moč všeobecně + AMF 
CSF Stav materiálu pro CSF 
BIOP Stav materiálu pro BIOP 
USED Močový sediment 
CAL Stav materiálu pro CAL 
K0 Konkrementy - složky 
K1 Konkrementy - tvary 
K2 Konkrementy - barvy 
K3 Konkrementy - jádro 
K4 Konkrementy - řez 
K5 Konkrementy - povrch 
K6 Konkrementy - počet 
STAVJIN Stav materiálu pro ostatní systémy 
KVAL Kvalitativní a semikvantitativní testy 
DIF Diferenciál 
ELFO Elektroforéza 
AMYL1L2 Alfa-amyláza (genetická klasifikace) 
ERC Erytrocyty 
LKC Leukocyty 
COAG Koagulace 
ODBER Typy odběrů 
DIETA Diety 
doplnit MTV v seznamu chybí, informujte autory 

X - Všeobecné texty 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
nedodano materiál nebyl dodán 
malomat málo materiálu 
rozbito rozbito (během transportu nebo zpracování) 
znehodno znehodnoceno (během transportu) 
chybodb chybný odběr 
dodame vyšetření bylo evidováno, výsledek bude dodán 
techzav technická závada během zpracování 
abnvys abnormálně vysoký výsledek 
abnniz abnormálně nízký výsledek 
zakal materiál zakalen 
odeslano materiál odeslán ke zpracování 
predano materiál předán ke zpracování 
opakujte opakujte odběr na toto vyšetření 
pozdedod nevhodně dlouhý transport ke zpracování 
neindik předchozí vyšetření negují tuto indikaci 
atypzbar atypické zbarvení materiálu 
nemerime laboratoř toto vyšetření neprovádí 
kontbakt kontaminováno bakteriemi 
kontkvas kontaminováno kvasinkami 
kontkrvi kontaminováno krví 
nelze nelze vyšetřit 
nesprea nespecifická reakce 
nelzeodb nelze odebrat 

BP - Krev a plasma všeobecně 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
srazeno sraženo 

SP - Serum a plasma všeobecně 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
hemol hemolytický materiál 
ikter ikterický materiál 
chyloz chylózní materiál 
hem+ikt hemolytický a ikterický materiál 
hem+chyl hemolytický a chylózní materiál 
ikt+chyl ikterický a chylózní materiál 
antikomp antikomplementární sérum 

UA - Moč všeobecně + AMF 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
zakal moč je zakalená 
atypzbar atypické zbarvení moče 
abnvzhl abnormální vzhled 
hematur moč kontaminována krví 
chybsber chybný sběr moče 
s krvi plodová voda kontaminována krví 

CSF - Stav materiálu pro CSF 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
s krvi s krví 

BIOP - Stav materiálu pro BIOP 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
nadtkan nádorová tkáň 

USED - Močový sediment 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
prekrdrt překryto drtí 
rozpadle rozpadlé 

CAL - Stav materiálu pro CAL 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
 
K0 - Konkrementy - složky 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
WH whewellit 
WHWD whewellit, weddellit 
WHKAP whewellit, karbonátapatit 
WHWDKAP whewellit, weddellit, karbonátapatit 
WD weddellit 
WDWH weddellit, whewellit 
WDKAP weddellit, karbonátapatit 
WDWHKAP weddellit, whewellit, karbonátapatit 
KM močová kyselina 
KMKMD močová kyselina, močová kyselina dihydrát 
KMWH močová kyselina, whewellit 
KMMA močová kyselina, močan amonný 
KMD močová kyselina dihydrát 
KMDKM močová kyselina dihydrát, močová kyselina 
KAP karbonátapatit 
KAPWH karbonátapatit, whewellit 
KAPWD karbonátapatit, weddellit 
KAPST karbonátapatit, struvit 
ST struvit 
STKAP struvit, karbonátapatit 
STMA struvit, močan amonný 
MA močan amonný 
MAKM močan amonný, močová kyselina 
BR brushit 
BRKAP brushit, karbonátapatit 
CS cystin 
CHOL cholesterol 
CHOLBIL cholesterol, bilirubin 
BIL bilirubin 
PROTEIN protein 
ALI alizarin 
ALLANT allantoin 
AMPNA ampicilin sodný 
AR aragonit 
ACSULDA N4-acetylsulfadiazin 
ACSULMET N4-acetylsulfamethoxazol 
CHLORAMP chloramfenikol 
DIHYADEN 2,8-dihydroxyadenin 
DIT dittmarit 
FURANT furantoin 
GENTAMS gentamicin sulfát 
HOAPATIT hydroxylapatit 
HOP hopeit 
HORONATE hydrogenoronát sodný 
INDIGO indigo 
CALCIT kalcit 
CAPAMORP kalciumfosfát amorfní 
CAOXT kalciumoxalát trihydrát 
SIL křemen 
URAK močan draselný 
URANA močan sodný 
MONE monetit 
NEWBER newberyit 
OCAP oktakalciumfosfát 
OROTA orotová kyselina 
OXOA oxolínová kyselina 
OXYTETR oxytetracyklin 
PARAFIN parafín 
PIPEMA pipemidová kyselina 
PURPURIN purpurin 
GYPSUM sádra 
SULFADIZ sulfadiazin 
SULMET sulfamethoxazol 
TRIDYMIT tridymit 
TRIAMT triamteren 
VATERIT vaterit 
BEEVAX včelí vosk 
WHT whitlockit 
XANTHIN xantin 
NITROFUR nitrofurantoin 

K1 - Konkrementy - tvary 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
kulovity kulovitý 
ovalny oválný 
doutnik doutníkovitý 
plochy plochý 
diskovit diskovitý 
slupkovi slupkovitý 
kyjovity kyjovitý 
supinovi šupinovitý 
fasetova fasetovaný 
odlitkov odlitkový 
koralovy korálový 
hvezdico hvězdicovitý 
vl.hnizd tvar vlaštovčího hnízda 
nepravid nepravidelný 
bizarni bizarní 
ostrohra ostrohranný 
spiralov spirálovitý 
kuzelovi kuželovitý 

K2 - Konkrementy - barvy 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
hnedy hnědý 
tmahnedy tmavě hnědý 
svehnedy světle hnědý 
rezhnedy rezavě hnědý 
hnedobil hnědobílý 
hnedcerv hnědočervený 
hnedoran hnědooranžový 
hnedozlu hnědožlutý 
hnedozel hnědozelený 
cerny černý 
cernohne černohnědý 
zluty žlutý 
zlutoran žlutooranžový 
zlutozel žlutozelený 
zlutosed žlutošedý 
cerveny červený 
cervoran červenooranžový 
cervhned červenohnědý 
naruzove narůžovělý 
nazelena nazelenalý 
sedy šedý 
sedobily šedobílý 
sedohned šedohnědý 
sedomodr šedomodrý 
sedozlut šedožlutý 
sedooran šedooranžový 
ciry čirý 

K3 - Konkrementy - jádro 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
nerozlis nerozlišené jádro 
uvnitr uvnitř 
pripovrc při povrchu 
napovrch na povrchu 
dnopapil na dně papilární jamky 
dnojamky na dně jamky 
cizteles cizí těleso 
frstakam fragment staršího kamene 
multioku multiokulární vznik 

K4 - Konkrementy - řez 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
vrstevna vrstevnatá 
velmijem velmi jemnozrnná struktura 
zrnita zrnitá struktura 
hrubozrn hrubozrnná struktura 
kavernoz kavernózní 
porovita pórovitá 
radpaprs radiální paprsčitost 
konclami koncentrická laminace 
neuspora neuspořádaná struktura 
nepravid nepravidelná struktura 

K5 - Konkrementy - povrch 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
hladky hladký 
leskly lesklý 
krystali krystalický 
zrnity zrnitý 
ledvinit ledvinity 
bradavci bradavčitý 
porovity pórovitý 
kridovit křídovitý 
voskovit voskovitý 
alterova alterovaný 
morusovi morušovitý 
nerovny nerovný 

K6 - Konkrementy - počet 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
 
STAVJIN - Stav materiálu pro ostatní systémy 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
 
KVAL - Kvalitativní a semikvantitativní testy 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
0 arbitrární jednotka 0 
1 arbitrární jednotka 1 
2 arbitrární jednotka 2 
3 arbitrární jednotka 3 
4 arbitrární jednotka 4 
5 arbitrární jednotka 5 
stopy stopové množství hledané látky 
negat negativní 
pozit pozitivní 
nepritom nepřítomen 
pritomen přítomen 
neprokaz neprokázán 
prokazan prokázán 
HP hranice pozitivity 

DIF - Diferenciál 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
pozn tento číselník bude přepracován 
anizocyt anizocytóza 
mikrocyt mikrocytóza 
makrocyt makrocytóza 
poikiloc poikilocytóza 
hypochro hypochromie 
anisochr anisochromie 
polychro polychromie 
Gumpr.st Gumpr.st 
tox.gra. tox.gra. 

ELFO - Elektroforéza 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
nizky !! nízký !! 
nizky nízký 
snizeny snížený 
v norme v normě 
zvyseny zvýšený 
vysoky vysoký 
vysoky!! vysoký!! 
deficit deficit 
rozsiren rozšířen 
zdvojeny zdvojený 
prokazan prokázán 

AMYL1L2 - Alfa-amyláza (genetická klasifikace) 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
1A1A 1A1A - homozygot 
1B1A 1B1A - heterozygot 
1A1C 1A1C - nedetegovatelný slinný typ 
1B1B 1B1B - homozygot, velmi vzácný 
2A2A 2A2A - homozygot 
2B2B 2B2B - heterozygot, velmi vzácný 
2B2A 2B2A - heterozygot 
AMY1A amyláza, alfa 1A, slinná 
AMY1B amyláza, alfa 1B, slinná 
AMY1C amyláza, alfa 1C, slinná 
AMY2A amyláza, alfa 2A, pankreatická 
AMY2B amyláza, alfa 2B, pankreatická 

ERC - Erytrocyty 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
pozn tento číselník bude přepracován 
anisocyt anisocytosa 
poikiloc poikilocytosa 
anisochr anisochromie 
hypochro hypochromie 
polychro polychromasie 
penizk penízkovité erytrocyty 
leptocyt leptocyty 
schisocy schisocyty 
baso_tec basofilní tečkování 
sferocyt sférocyty 

LKC - Leukocyty 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
pozn tento číselník bude přepracován 
gran_tox granulace toxické 
gran_jem granulace toxické jemné 
gran_str granulace toxické střední 
gran_hru granulace toxické hrubé 
hyperseg hypersegmentace 
jad_stin Gumprechtovy neboli jaderní stíny 
pel_huet Perlgerova-Huetova anomalie 

COAG - Koagulace 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
 
ODBER - Typy odběrů 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
MS s manžetou a v sedě 
ML s manžetou a v leže 
VS bez manžety (volně) a v sedě 
VL bez manžety (volně) a v leže 

DIETA - Diety 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
L na lačno 
J po jídle 
D po dietě (nespecifikováno) 
K kojený 
N nekojený 
Ca low Nízkokalciová dieta 
Ca 4-8 Dieta s 400 až 800 mg Ca za den 
Ca 6-8 Dieta s 600 až 800 mg Ca za den 
Ca high Vysokokalciová dieta 

doplnit - MTV v seznamu chybí, informujte autory 

kód podrobně
------------------------------------------------------------------------------
 
druhy kvantity a jednotky 

kvant podrobně kód IFCC jednotka 
------------------------------------------------------------------------------
AGE věk rok 
měsíc 
týden 
den 
h 
minuta 
s 
AMS látkové množství QU50001 mol 
mmol 
umol 
nmol 
pmol 
fmol 
amol 
kmol 
Gmol 
SUBSTC látková koncentrace QU50003 mol/l 
mmol/l 
umol/l 
nmol/l 
pmol/l 
fmol/l 
amol/l 
kmol/l 
SUBSTCD přírůstek látkové koncentrace QU50008 mol/l 
mmol/l 
umol/l 
nmol/l 
pmol/l 
fmol/l 
amol/l 
kmol/l 
SUBSTCN látkový obsah QU50009 mol/kg 
mmol/kg 
umol/kg 
nmol/kg 
pmol/kg 
fmol/kg 
amol/kg 
kmol/kg 
mol/g 
mmol/g 
umol/g 
nmol/g 
pmol/g 
fmol/g 
SUBSTFR látkový podíl QU50010 1 
SUBSTRTE látková změna QU50011 mol/s 
mmol/s 
umol/s 
nmol/s 
pmol/s 
fmol/s 
amol/s 
kmol/s 
mol/min 
mmol/min 
umol/min 
nmol/min 
pmol/min 
fmol/min 
amol/min 
kmol/min 
mol/h 
mmol/h 
umol/h 
nmol/h 
pmol/h 
fmol/h 
amol/h 
kmol/h 
mol/d 
mmol/d 
umol/d 
nmol/d 
pmol/d 
kmol/d 
SUBSTRTO látkový poměr QU50013 1 
APP objevení se s 
minuta 
h 
AREA plocha QU50113 m^2 
mm^2 
AREICMSS plošná hmotnost kg/m^2 
CATC koncentrace katalytické aktivity QU50032 kat/l 
mkat/l 
ukat/l 
nkat/l 
pkat/l 
CATC koncentrace katalytické aktivity QU50032 akat/l 
fkat/l 
kkat/l 
CATCONT obsah katalytické aktivity QU50033 kat/kg 
mkat/kg 
ukat/kg 
nkat/kg 
pkat/kg 
fkat/kg 
akat/kg 
kkat/kg 
CATFR podíl katalytické aktivity QU50034 1 
CATRTE změna katalytické aktivity QU50035 kat/s 
mkat/s 
ukat/s 
nkat/s 
pkat/s 
fkat/s 
akat/s 
kat/min 
mkat/min 
ukat/min 
nkat/min 
kat/h 
mkat/h 
ukat/h 
nkat/h 
kat/d 
mkat/d 
ukat/d 
nkat/d 
pkat/d 
fkat/d 
akat/d 
kkat/d 
CLAR čirost QU50082 _ 
CLASS třída _ 
COLOUR barva QU50083 _ 
CONSIST vzhled (konzistence) _ 
DETLIST seznam detekcí (průkazů) QU50074 _ 
DET detekce (průkaz) QU50073 _ 
DETTAB tabulka detekcí (průkazů) QU50075 _ 
ENERGY energie J 
kJ 
MJ 
ENTMASS entitická hmotnost g 
kg 
mg 
ug 
ng 
pg 
ag 
fg 
ENTAMS entitické látkové množství QU50002 mol 
mmol 
umol 
nmol 
pmol 
fmol 
amol 
kmol 
ENCATACT entitická katalytická aktivita QU50030 kat 
mkat 
ukat 
nkat 
pkat 
fkat 
akat 
kkat 
Mkat 
ENTNUM entitický počet QU50041 10^0 
10^3 
10^6 
10^9 
10^12 
10^15 
10^18 
10^21 
10^24 
ENTVOL entitický objem QU50051 l 
ml 
ul 
nl 
pl 
fl 
al 
FREQ četnost QU50084 _ 
HALFL poločas QU50085 s 
min 
HALFL poločas QU50085 h 
d 
rok 
HEIGHT výška QU50086 m 
cm 
mm 
INVTIME inverzní relativní čas QU50062 1 
KINVISC viskozita QU50087 m^2/s 
LENGTH délka QU50088 m 
mm 
um 
nm 
pm 
km 
LIQUEF zkapalnění _ 
MASS hmotnost QU50020 kg 
g 
mg 
ug 
ng 
pg 
fg 
ag 
MASSC hmotnostní koncentrace QU50023 kg/l 
g/l 
mg/l 
ug/l 
ng/l 
pg/l 
fg/l 
ag/l 
MASSFR hmotnostní podíl QU50027 1 
MASSINCR hmotnostní přírůstek QU50026 kg 
g 
mg 
ug 
ng 
pg 
fg 
ag 
MASSRATE hmotnostní změna QU50028 kg/s 
kg/min 
kg/h 
kg/d 
g/s 
g/min 
g/h 
g/d 
mg/s 
mg/min 
mg/h 
mg/d 
ug/s 
ug/min 
ug/h 
ug/d 
ng/s 
ng/min 
ng/h 
ng/d 
pg/s 
fg/s 
ag/s 
MOLAL molalita QU50089 mol/kg 
mmol/kg 
umol/kg 
nmol/kg 
MOLMASS molární hmotnost QU50021 kg/mol 
g/mol 
NUM počet QU50040 10^0 
10^3 
10^6 
10^9 
10^12 
10^15 
10^18 
10^21 
10^24 
NUMC početní koncentrace QU50043 10^0/l 
10^3/l 
10^6/l 
10^9/l 
10^12/l 
10^15/l 
10^18/l 
10^21/l 
10^24/l 
NUMFR početní podíl QU50045 1 
PH pH QU50091 _ 
PARTPR parciální tlak QU50090 Pa 
kPa 
MPa 
mPa 
RELAMS relativní látkové množství 1 
RSUBSTC relativní (poměrná) látková koncentrace QU50005 1 
RSUBSTR relativní látkový poměr QU50015 1 
RMASSR relativní hmotnostní poměr 1 
RMASSC relativní hmotnostní koncentrace QU50024 1 
10^-3 
RELTIME relativní čas QU50061 1 
SATFR saturovaný podíl QU50092 1 
SPINNB spin _ 
SUSC citlivost QU50076 _ 
SUSCLIST seznam citlivostí _ 
SUSCTAB tabulka citlivostí QU50078 _ 
TEMP teplota QU50099 K 
st.C 
TRSUBSTC prahová látková koncentrace QU50006 mol/l 
mmol/l 
umol/l 
nmol/l 
pmol/l 
fmol/l 
amol/l 
kmol/l 
TRMASSC prahová hmotnostní koncentrace QU50025 kg/l 
g/l 
mg/l 
ug/l 
ng/l 
pg/l 
fg/l 
ag/l 
TIME čas QU50060 s 
rok 
d 
měsíc 
týden 
h 
minuta 
TYPE typ _ 
VEL rychlost QU50093 m/s 
km/s 
mm/s 
m/h 
mm/h 
VELRTO rychlostní poměr QU50094 1 
VOL objem QU50050 l 
ml 
ul 
nl 
pl 
fl 
VOLCN objemový obsah QU50052 l/kg 
ml/kg 
ul/kg 
nl/kg 
pl/kg 
l/g 
ml/g 
ul/g 
nl/g 
VOLFR objemový podíl QU50054 1 
VOLRTE objemová změna QU50057 l/s 
ml/s 
ul/s 
nl/s 
pl/s 
fl/s 
al/s 
l/min 
ml/min 
ul/min 
nl/min 
l/h 
ml/h 
ul/h 
nl/h 
pl/h 
l/d 
ml/d 
ul/d 
VOLRTRTO poměr objemových změn 1 
ARBC arbitrární koncentrace QU50081 mIU/l 
kIU/l 
IU/ml 
kIU/ml 
IU/l 
ARBC arbitrární koncentrace QU50081 arb.j. 
ARBRTE arbitrární změna QU50102 arb.j./s 
IU/s 
mIU/s 
kIU/s 
arb.j./min 
IU/min 
mIU/min 
kIU/min 
IU/h 
mIU/h 
kIU/h 
IU/d 
mIU/d 
kIU/d 
ARBCATAC arbitrární katalytická aktivita QU50103 arb.j. 
ARBAMS arbitrární látkové množství arb.j. 
ARBNUMC arbitrární početní koncentrace QU50104 arb.j. 
ARBCN arbitrární obsah QU50105 arb.j. 
ARBVISC arbitrární viskozita QU50107 arb.j. 
ARBPROP arbitrární vlastnost QU50109 _ 
ARBENTNU arbitrární entitický počet QU50110 arb.j. 
ARBENTAM arbitrární entitické látkové množství QU50114 arb.j. 
ENTLEN entitická délka QU50095 mm 
um 
nm 
m 
NUMCN početní obsah QU50096 arb.j./kg 
arb.j./g 
arb.j./mg 
TIMEDIF časový rozdíl QU50097 s 
min 
h 
d 
týden 
měsíc 
rok 
PR tlak QU50098 kPa 
Pa 
MPa 
TEMPINCR teplotní přírůstek (diference) QU50100 K 
st.C 
THRARBC prahová arbitrární koncentrace QU50101 arb.j. 
LENINCR délkový přírůstek QU50108 mm 
um 
nm 
m 
SUBCNRTE změna látkového obsahu QU50111 mol/kg/s 
mmol/kg/s 
umol/kg/s 
nmol/kg/s 
kmol/kg/s 
mol/kg/min 
mmol/kg/min 
umol/kg/min 
nmol/kg/min 
kmol/kg/min 
mol/kg/h 
mmol/kg/h 
umol/kg/h 
nmol/kg/h 
kmol/kg/h 
mol/kg/d 
mmol/kg/d 
nmol/kg/d 
kmol/kg/d 
DIAM průměr QU50112 mm 
um 
nm 
m 
OSM osmolalita QU50115 mmol/kg 
FERN kapraďovitá krystalizace QU50106 arb.j. 
MASSCN hmotnostní obsah mg/kg 
g/kg 
ug/kg 
ng/kg 
pg/kg 
fg/kg 
mg/g 
ug/g 
ng/g 
pg/g 
fg/g 
VOL objem QU50050 m^3 
mm^3 
AMS látkové množství QU50001 MIU 
kIU 
mIU 
IU 
NUMC početní koncentrace QU50043 arb.j. 
NUMRATE početní změna 10^0/s 
10^3/s 
10^6/s 
10^9/s 
10^12/s 
10^15/s 
10^18/s 
10^21/s 
10^24/s 
10^0/h 
10^3/h 
10^6/h 
10^9/h 
10^12/h 
10^15/h 
10^18/h 
10^21/h 
10^24/h 
10^0/d 
10^3/d 
10^6/d 
10^9/d 
10^12/d 
10^15/d 
10^18/d 
10^21/d 
10^24/d 
MASSC hmotnostní koncentrace QU50023 kg/m^3 
LENGHT délka QU50088 cm 
DESCR popis _ 
TAXON taxon _ 
PRESENCE přítomnost _  


Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI