národní číselník laboratorních položek, 19.11.1996 
název pro nálezy SYST KOMP PROC klíč jedn.konv. dr.kvant G T plný název 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABR REP XABR * 20414 _ TYPE Z N Acidobazická regulace 
Body mass index PT BMI CALC 20454 kg/m^2 AREICMSS Z V Body mass index (Quételetův index) 
Den menstruačního cyklu PT DMC TIME 20461 _ TYPE Z U Den menstruačního cyklu (počítáno od prvního dne menstruace) 
DG 1. dle MKN10 hlavní PT DG1ICD10 REM 20021 _ TYPE Z I DG 1. dle MKN10 hlavní diagnóza 
DG 2. dle MKN10 PT DG2ICD10 REM 20022 _ TYPE Z I DG 2. dle MKN10 
DG 3. dle MKN10 PT DG3ICD10 REM 20023 _ TYPE Z I DG 3. dle MKN10 
DG 4. dle MKN10 PT DG4ICD10 REM 20024 _ TYPE Z I DG 4. dle MKN10 
DG 5. dle MKN10 PT DG5ICD10 REM 20025 _ TYPE Z I DG 5. dle MKN10 
DG 6. dle MKN10 PT DG6ICD10 REM 20026 _ TYPE Z I DG 6. dle MKN10 
DG 7. dle MKN10 PT DG7ICD10 REM 20027 _ TYPE Z I DG 7. dle MKN10 
DG 8. dle MKN10 PT DG8ICD10 REM 20028 _ TYPE Z I DG 8. dle MKN10 
DIABET REP XDIABET * 20416 _ TYPE Z N Diabetický soubor 
Dieta před odběrem PT DIET REM 20029 _ TYPE Z I Dieta před odběrem 
FERTIL REP XFERTIL * 20417 _ TYPE Z N Fertilita 
Folikulární fáze PT FOLIKUL TIME 20467 _ TYPE Z U Folikulární fáze (počítáno od začátku fáze) 
GLYKOREG REP XGLYKOR * 20418 _ TYPE Z N Glykoregulace 
Gravidita PT GRAV TIME 20057 _ TYPE Z U Gravidita 
HEPAT REP XHEPAT * 20419 _ TYPE Z N Hepatální léze 
HEPATM REP XHEPATM * 20420 _ TYPE Z N Markery hepatitid 
Hmotnost aktuální PT WEIGHT * 20042 kg MASS Z P Tělesná hmotnost aktuální 
IMUFIX REP XIMUFIX * 20421 _ TYPE Z N Imunofixace 
IMUNOG REP XIMUNOG * 20422 _ TYPE Z N Imunoglobulíny 
Infarkt myokardu PT IM TIME 20043 _ TYPE Z U Infarkt myokardu 
Interpretace - jiné A01 REPI OTHERA01 * 20502 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A01 
Interpretace - jiné A02 REPI OTHERA02 * 20503 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A02 
Interpretace - jiné A03 REPI OTHERA03 * 20504 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A03 
Interpretace - jiné A04 REPI OTHERA04 * 20505 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A04 
Interpretace - jiné A05 REPI OTHERA05 * 20506 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A05 
Interpretace - jiné A06 REPI OTHERA06 * 20507 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A06 
Interpretace - jiné A07 REPI OTHERA07 * 20508 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A07 
Interpretace - jiné A08 REPI OTHERA08 * 20509 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A08 
Interpretace - jiné A09 REPI OTHERA09 * 20510 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A09 
Interpretace - jiné A10 REPI OTHERA10 * 20511 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A10 
Interpretace - jiné A11 REPI OTHERA11 * 20512 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A11 
Interpretace - jiné A12 REPI OTHERA12 * 20513 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A12 
Interpretace - jiné A13 REPI OTHERA13 * 20514 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A13 
Interpretace - jiné A14 REPI OTHERA14 * 20515 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A14 
Interpretace - jiné A15 REPI OTHERA15 * 20516 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A15 
Interpretace - jiné A16 REPI OTHERA16 * 20517 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A16 
Interpretace - jiné A17 REPI OTHERA17 * 20518 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A17 
Interpretace - jiné A18 REPI OTHERA18 * 20519 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A18 
Interpretace - jiné A19 REPI OTHERA19 * 20520 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A19 
Interpretace - jiné A20 REPI OTHERA20 * 20521 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A20 
Interpretace - jiné A21 REPI OTHERA21 * 20522 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A21 
Interpretace - jiné A22 REPI OTHERA22 * 20523 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A22 
Interpretace - jiné A23 REPI OTHERA23 * 20524 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A23 
Interpretace - jiné A24 REPI OTHERA24 * 20525 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A24 
Interpretace - jiné A25 REPI OTHERA25 * 20526 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A25 
Interpretace - jiné A26 REPI OTHERA26 * 20527 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A26 
Interpretace - jiné A27 REPI OTHERA27 * 20528 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A27 
Interpretace - jiné A28 REPI OTHERA28 * 20529 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A28 
Interpretace - jiné A29 REPI OTHERA29 * 20530 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A29 
Interpretace - jiné A30 REPI OTHERA30 * 20531 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - A30 
Interpretace - jiné B01 REPI OTHERB01 * 20532 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B01 
Interpretace - jiné B02 REPI OTHERB02 * 20533 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B02 
Interpretace - jiné B03 REPI OTHERB03 * 20534 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B03 
Interpretace - jiné B04 REPI OTHERB04 * 20535 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B04 
Interpretace - jiné B05 REPI OTHERB05 * 20536 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B05 
Interpretace - jiné B06 REPI OTHERB06 * 20537 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B06 
Interpretace - jiné B07 REPI OTHERB07 * 20538 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B07 
Interpretace - jiné B08 REPI OTHERB08 * 20539 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B08 
Interpretace - jiné B09 REPI OTHERB09 * 20540 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B09 
Interpretace - jiné B10 REPI OTHERB10 * 20541 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B10 
Interpretace - jiné B11 REPI OTHERB11 * 20542 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B11 
Interpretace - jiné B12 REPI OTHERB12 * 20543 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B12 
Interpretace - jiné B13 REPI OTHERB13 * 20544 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B13 
Interpretace - jiné B14 REPI OTHERB14 * 20545 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B14 
Interpretace - jiné B15 REPI OTHERB15 * 20546 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B15 
Interpretace - jiné B16 REPI OTHERB16 * 20547 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B16 
Interpretace - jiné B17 REPI OTHERB17 * 20548 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B17 
Interpretace - jiné B18 REPI OTHERB18 * 20549 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B18 
Interpretace - jiné B19 REPI OTHERB19 * 20550 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B19 
Interpretace - jiné B20 REPI OTHERB20 * 20551 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B20 
Interpretace - jiné B21 REPI OTHERB21 * 20552 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B21 
Interpretace - jiné B22 REPI OTHERB22 * 20553 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B22 
Interpretace - jiné B23 REPI OTHERB23 * 20554 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B23 
Interpretace - jiné B24 REPI OTHERB24 * 20555 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B24 
Interpretace - jiné B25 REPI OTHERB25 * 20556 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B25 
Interpretace - jiné B26 REPI OTHERB26 * 20557 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B26 
Interpretace - jiné B27 REPI OTHERB27 * 20558 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B27 
Interpretace - jiné B28 REPI OTHERB28 * 20559 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B28 
Interpretace - jiné B29 REPI OTHERB29 * 20560 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B29 
Interpretace - jiné B30 REPI OTHERB30 * 20561 _ TYPE Z B Interpretace a tabulky pro speciální laboratorní položky - B30 
Interpretace ABR REPI ABR * 20000 _ TYPE Z B Interpretace acidobazické regulace 
Interpretace AMIKRO REPI AMIKRO * 20450 _ TYPE Z B Interpretace nálezu antigenů mikrobů 
Interpretace APROTIL REPI APROTIL * 20452 _ TYPE Z B Interpretace nálezu autoprotilátek 
Interpretace AVIR REPI AVIR * 20453 _ TYPE Z B Interpretace nálezu antigenů virů 
Interpretace BUNIMUN REPI BUNIMUN * 20456 _ TYPE Z B Interpretace parametrů buněčné imunity 
Interpretace ELFENZ REPI ELFENZ * 20462 _ TYPE Z B Interpretace elektroforézy enzymů 
Interpretace ELFLIPO REPI ELFLIPO * 20463 _ TYPE Z B Interpretace elektroforézy lipoproteinů 
Interpretace ELFPROT REPI ELFPROT * 20464 _ TYPE Z B Interpretace elektroforézy proteinů 
Interpretace FERTIL REPI FERTIL * 20030 _ TYPE Z B Interpretace 
Interpretace FRENFCE REPI FRENFCE * 20468 _ TYPE Z B Interpretace frakcionovaných renálních funkcí 
Interpretace GLCTOL REPI GLCTOL * 20470 _ TYPE Z B Interpretace tolerance glukózy 
Interpretace GLYKOR REPI GLYKOR * 20040 _ TYPE Z B Interpretace glykoregulace 
Interpretace GLYPROF REPI GLYPROF * 20471 _ TYPE Z B Interpretace glykemického profilu 
Interpretace HEPAT REPI HEPAT * 20041 _ TYPE Z B Interpretace hepatálních lézí 
Interpretace IMELF REPI IMELF * 20484 _ TYPE Z B Interpretace imunoelektroforézy 
Interpretace IMFIX REPI IMFIX * 20485 _ TYPE Z B Interpretace imunofixace 
Interpretace KDIF REPI KDIF * 20491 _ TYPE Z B Interpretace vyšetření diferenciálu 
Interpretace KOAG REPI KOAG * 20492 _ TYPE Z B Interpretace vyšetření koagulačních parametrů 
Interpretace KOBR REPI KOBR * 20493 _ TYPE Z B Interpretace vyšetření krevního obrazu 
Interpretace KONPOK REPI KONPOK * 20494 _ TYPE Z B Interpretace koncentračního pokusu 
Interpretace LIKVOR REPI LIKVOR * 20408 _ TYPE Z B Proteinové vyšetření likvoru 
Interpretace LIPIDY REPI LIPIDY * 20050 _ TYPE Z B Interpretace lipidů 
Interpretace MYO REPI MYOCARD * 20051 _ TYPE Z B Interpretace myokardiálních markerů 
Interpretace OSTEOPOR REPI OSTEOPOR * 20055 _ TYPE Z B Interpretace markerů kostní remodelace 
Interpretace PPMIKRO REPI PPMIKRO * 20566 _ TYPE Z B Interpretace nálezu protilátek proti mikrobům 
Interpretace PPVIR REPI PPVIR * 20567 _ TYPE Z B Interpretace nálezu protilátek proti virům 
Interpretace RENFCE REPI RENFCE * 20229 _ TYPE Z B Interpretace renálních funkcí 
Interpretace SPECIGE REPI SPECIGE * 20579 _ TYPE Z B Interpretace specifických IgE 
Interpretace STRRES REPI STRRES * 20580 _ TYPE Z B Interpretace vyšetření střevní resorpce 
Interpretace UROLIT REPI UROLIT * 20409 _ TYPE Z B Markery rizika urolitiázy 
Interpretace ZALSEKR REPI ZALSEKR * 20584 _ TYPE Z B Interpretace vyšetření žaludeční sekrece 
Interpretace ZTSTIM REPI ZTSTIM * 20585 _ TYPE Z B Interpretace zátěžového testu stimulačního 
Interpretace ZTTOLER REPI ZTTOLER * 20586 _ TYPE Z B Interpretace zátěžového testu tolerančního 
IONTY REP XIONTY * 20423 _ TYPE Z N Ionty 
KRDIF REP XKRDIF * 20424 _ TYPE Z N Krevní obraz diferenciál 
KROBR REP XKROBR * 20425 _ TYPE Z N Krevní obraz 
KRPL REP XKRPL * 20426 _ TYPE Z N Krevní plyny 
Laboratorní nález obecný REP LABNAL * 20044 _ TYPE Z N Laboratorní nález obecný 
Laboratorní poznámka REPI LABPOZN * 20045 _ TYPE Z B Laboratorní poznámka obecná, interpretace 
Léčba antiagregační PT ANTAGRT TIME 20587 _ TYPE Z U Léčba antiagregační 
Léčba antikoag.hep.frak. PT LMWH TIME 20590 _ TYPE Z U Léčba antikoagulační frakcionovaným heparinem 
Léčba antikoag.hep.nefr. PT UFH TIME 20594 _ TYPE Z U Léčba antikoagulační nefrakcionovaným heparinem 
Léčba lithiem PT LITHER TIME 20589 _ TYPE Z U Léčba lithiem - běžná dávka, steady state, před další dávkou 
Léčba pelentanem PT PEL TIME 20591 _ TYPE Z U Léčba pelentanem (300mg/tbl) 
Léčba pelentanettae PT PELT TIME 20592 _ TYPE Z U Léčba pelentanettae (75mg/tbl) 
Léčba trombolytická PT TROMBL TIME 20593 _ TYPE Z U Léčba trombolytická 
Léčba warfarinem (3mg) PT WARF3 TIME 20595 _ TYPE Z U Léčba warfarinem (3 mg/tbl) 
Léčba warfarinem (5mg) PT WARF5 TIME 20596 _ TYPE Z U Léčba warfarinem (5 mg/tbl) 
LIKVOR REP XLIKVOR * 20427 _ TYPE Z N Likvor 
LIPIDY REP XLIPIDY * 20428 _ TYPE Z N Lipidy 
Luteální fáze PT LUTEAL TIME 20495 _ TYPE Z U Luteální fáze (počítáno od začátku fáze) 
MCHEM REP XMCHEM * 20429 _ TYPE Z N Moč chemicky 
MCHM REP XCHM * 20415 _ TYPE Z N Moč chemicky i morfologicky 
Menopauza PT MENOP TIME 20496 _ TYPE Z U Menopauza 
MMORF REP XMMORF * 20430 _ TYPE Z N Moč morfologicky 
MYO REP XMYO * 20431 _ TYPE Z N Myokardiální markery 
OGTT dle WHO PT OGTT INTER 20052 _ TYPE Z F OGTT dle WHO = testovací 
OGTT dle WHO PT OGTT START 20053 _ TYPE Z F OGTT dle WHO = testovací 
OGTT dle WHO PT OGTT STOP 20054 _ TYPE Z F OGTT dle WHO = testovací 
OKB akutní REP BAKUT * 20002 _ TYPE Z N Biochemický nález akutní 
OKB akutní doplněný REP BAKUTD * 20003 _ TYPE Z N Biochemický nález akutní doplněný 
OKB kumulativní REP BKUM * 20004 _ TYPE Z N Biochemický nález kumulativní 
OKB kumulativní doplněný REP BKUMD * 20005 _ TYPE Z N Biochemický nález kumulativní doplněný 
OKB rutinní REP BRUT * 20006 _ TYPE Z N Biochemický nález rutinní 
OKB rutinní doplněný REP BRUTD * 20007 _ TYPE Z N Biochemický nález rutinní doplněný 
OKB screening 01 zákl. REP BSCR01 * 20008 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 01 základní 
OKB screening 02 REP BSCR02 * 20009 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 02 
OKB screening 03 REP BSCR03 * 20010 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 03 
OKB screening 04 REP BSCR04 * 20011 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 04 
OKB screening 05 REP BSCR05 * 20012 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 05 
OKB screening 06 REP BSCR06 * 20013 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 06 
OKB screening 07 REP BSCR07 * 20014 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 07 
OKB screening 08 REP BSCR08 * 20015 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 08 
OKB screening 09 REP BSCR09 * 20016 _ TYPE Z N Biochemický nález screeningový 09 
OKB speciální REP BSPEC * 20017 _ TYPE Z N Biochemický nález speciální 
OKB speciální doplněný REP BSPECD * 20018 _ TYPE Z N Biochemický nález speciální doplněný 
OKB statim REP BSTAT * 20019 _ TYPE Z N Biochemický nález statimový 
OKB statim doplněný REP BSTATD * 20020 _ TYPE Z N Biochemický nález statimový doplněný 
OKH akutní REP HAKUT * 20472 _ TYPE Z N Hematologický nález akutní 
OKH akutní doplněný REP HAKUTD * 20473 _ TYPE Z N Hematologický nález akutní doplněný 
OKH kumulativní REP HKUM * 20474 _ TYPE Z N Hematologický nález kumulativní 
OKH kumulativní doplněný REP HKUMD * 20475 _ TYPE Z N Hematologický nález kumulativní doplněný 
OKH rutinní REP HRUT * 20476 _ TYPE Z N Hematologický nález rutinní 
OKH rutinní doplněný REP HRUTD * 20477 _ TYPE Z N Hematologický nález rutinní doplněný 
OKH statim REP HSTAT * 20478 _ TYPE Z N Hematologický nález statimový 
OKH statim doplněný REP HSTATD * 20479 _ TYPE Z N Hematologický nález statimový doplněný 
OKI akutní REP IAKUT * 20480 _ TYPE Z N Imunologický nález akutní 
OKI akutní doplněný REP IAKUTD * 20481 _ TYPE Z N Imunologický nález akutní doplněný 
OKI kumulativní REP IKUM * 20482 _ TYPE Z N Imunologický nález kumulativní 
OKI kumulativní doplněný REP IKUMD * 20483 _ TYPE Z N Imunologický nález kumulativní doplněný 
OKI rutinní REP IRUT * 20487 _ TYPE Z N Imunologický nález rutinní 
OKI rutinní doplněný REP IRUTD * 20488 _ TYPE Z N Imunologický nález rutinní doplněný 
OKI statim REP ISTAT * 20489 _ TYPE Z N Imunologický nález statimový 
OKI statim doplněný REP ISTATD * 20490 _ TYPE Z N Imunologický nález statimový doplněný 
OKM rutinní REP MRUT * 20497 _ TYPE Z N Mikrobiologický nález rutinní 
OKM rutinní doplněný REP MRUTD * 20498 _ TYPE Z N Mikrobiologický nález rutinní doplněný 
OSTEO REP XOSTEO * 20432 _ TYPE Z N Markery kostní remodelace 
Ovulační fáze PT OVUL TIME 20562 _ TYPE Z U Ovulační fáze (počítáno od začátku fáze) 
Poznámka k žádance 1 REQ FORM1F * 20032 _ DESCR Z Z Poznámka k žádance 1 - kódem 
Poznámka k žádance 2 REQ FORM2F * 20034 _ DESCR Z Z Poznámka k žádance 2 - kódem 
Poznámka k žádance 3 REQ FORM3F * 20036 _ DESCR Z Z Poznámka k žádance 3 - kódem 
Poznámka k žádance 4 REQ FORM4F * 20038 _ DESCR Z Z Poznámka k žádance 4 - kódem 
Poznámky k žádance 1 REQ FORM1 * 20031 _ DESCR Z Z Poznámky k žádance 1 - volný text nestrukturovaný 
Poznámky k žádance 2 REQ FORM2 * 20033 _ DESCR Z Z Poznámky k žádance 2 - volný text nestrukturovaný 
Poznámky k žádance 3 REQ FORM3 * 20035 _ DESCR Z Z Poznámky k žádance 3 - volný text nestrukturovaný 
Poznámky k žádance 4 REQ FORM4 * 20037 _ DESCR Z Z Poznámky k žádance 4 - volný text nestrukturovaný 
Poznámky-jiné ACP(P) REMOTHER * 20060 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ACP(S) REMOTHER * 20061 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ADRC REMOTHER * 20062 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AFE REMOTHER * 20063 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AIR REMOTHER * 20064 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AIREXP REMOTHER * 20065 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AIRINSP REMOTHER * 20066 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AIRRESPS REMOTHER * 20067 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ALP(P) REMOTHER * 20068 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ALP(S) REMOTHER * 20069 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ALV REMOTHER * 20070 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMF REMOTHER * 20071 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMFCP REMOTHER * 20072 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMS(DUF) REMOTHER * 20073 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMS(MH) REMOTHER * 20074 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMS(P) REMOTHER * 20075 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMS(PCF) REMOTHER * 20076 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMS(PLF) REMOTHER * 20077 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMS(PRF) REMOTHER * 20078 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMS(S) REMOTHER * 20079 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AMS(U) REMOTHER * 20080 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AST(P) REMOTHER * 20081 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné AST(S) REMOTHER * 20082 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné B REMOTHER * 20083 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné B(A) REMOTHER * 20084 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné B(A;UMB) REMOTHER * 20085 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné B(C) REMOTHER * 20086 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné B(UMB) REMOTHER * 20087 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné B(V) REMOTHER * 20088 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné B(V;UMB) REMOTHER * 20089 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné BAL REMOTHER * 20090 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné BASO REMOTHER * 20570 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné BASO(B) REMOTHER * 20091 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné BIOP REMOTHER * 20092 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné BM REMOTHER * 20093 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné BM(ST) REMOTHER * 20094 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné BONE(BI) REMOTHER * 20095 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CAL REMOTHER * 20096 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CAL(GB) REMOTHER * 20097 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CAL(PR) REMOTHER * 20098 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CAL(SAL) REMOTHER * 20099 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CAL(U) REMOTHER * 20100 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CCSUP REMOTHER * 20101 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CEREB REMOTHER * 20102 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CERVMUC REMOTHER * 20103 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CERVPOOL REMOTHER * 20104 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CHORPROT REMOTHER * 20105 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CIC(P) REMOTHER * 20106 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CIC(S) REMOTHER * 20107 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CK(P) REMOTHER * 20108 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CK(S) REMOTHER * 20109 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné COLSTR REMOTHER * 20110 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CORD REMOTHER * 20111 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CRYO(P) REMOTHER * 20112 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CRYO(S) REMOTHER * 20113 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CSF REMOTHER * 20114 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CSS REMOTHER * 20115 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné CYTOS REMOTHER * 20116 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné DDUF REMOTHER * 20117 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné DF REMOTHER * 20118 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné DSTF REMOTHER * 20119 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné DSW REMOTHER * 20120 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné DU REMOTHER * 20121 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné DUF REMOTHER * 20122 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné DUOD(BI) REMOTHER * 20123 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ENDCERVP REMOTHER * 20124 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné EOS REMOTHER * 20571 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné EOS(B) REMOTHER * 20125 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ERC REMOTHER * 20572 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ERC(B) REMOTHER * 20126 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné ERC(CSF) REMOTHER * 20127 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné EX REMOTHER * 20128 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné EXOCERVP REMOTHER * 20129 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné F REMOTHER * 20130 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné GALL REMOTHER * 20131 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné GIT(BI) REMOTHER * 20132 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné GLOM REMOTHER * 20133 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné HAIR REMOTHER * 20134 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné HB REMOTHER * 20573 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné HB(AB) REMOTHER * 20135 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné HB(B) REMOTHER * 20136 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné HB(VB) REMOTHER * 20137 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné IN REMOTHER * 20138 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné INF REMOTHER * 20139 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné INTE(BI) REMOTHER * 20140 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné INTEST REMOTHER * 20141 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné JEJUN REMOTHER * 20142 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné JOF REMOTHER * 20143 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné KIDN REMOTHER * 20144 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LD(P) REMOTHER * 20145 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LD(S) REMOTHER * 20146 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LIV REMOTHER * 20147 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LIV(BI) REMOTHER * 20148 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LIVCELPR REMOTHER * 20149 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LKC REMOTHER * 20574 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LKC(B) REMOTHER * 20150 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LKC(CSF) REMOTHER * 20151 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LKCPROT REMOTHER * 20152 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM REMOTHER * 20575 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(B) REMOTHER * 20153 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(BAL) REMOTHER * 20154 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(BMR) REMOTHER * 20155 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(CSF) REMOTHER * 20156 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(JOF) REMOTHER * 20157 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(PLF) REMOTHER * 20158 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(PRD) REMOTHER * 20159 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(UMB) REMOTHER * 20160 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYM(VB) REMOTHER * 20161 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYMB REMOTHER * 20162 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYMPHNOD REMOTHER * 20163 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné LYMT REMOTHER * 20164 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné MAMM(BI) REMOTHER * 20165 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné MENIN REMOTHER * 20166 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné MILK REMOTHER * 20167 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné MILK(H) REMOTHER * 20168 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné NAIL REMOTHER * 20169 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné NEUT REMOTHER * 20576 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné NEUT(B) REMOTHER * 20170 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné P REMOTHER * 20171 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné P(A) REMOTHER * 20172 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné P(A;UMB) REMOTHER * 20173 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné P(C) REMOTHER * 20174 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné P(UMB) REMOTHER * 20175 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné P(V) REMOTHER * 20176 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné P(V;UMB) REMOTHER * 20177 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PANC(CF) REMOTHER * 20178 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PANCR REMOTHER * 20179 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PANCRBCE REMOTHER * 20180 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PCF REMOTHER * 20181 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PITGL REMOTHER * 20182 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PLF REMOTHER * 20183 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PLT REMOTHER * 20577 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PLT(B) REMOTHER * 20184 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PMN(B) REMOTHER * 20185 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PMN(BAL) REMOTHER * 20186 _ TYPE Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PMN(CSF) REMOTHER * 20187 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PMN(JOF) REMOTHER * 20188 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PMN(PLF) REMOTHER * 20189 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PMN(VB) REMOTHER * 20190 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PORFT(F) REMOTHER * 20191 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PORFT(L) REMOTHER * 20192 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PORFT(U) REMOTHER * 20193 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PRD(PT) REMOTHER * 20194 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PRF REMOTHER * 20195 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PROP REMOTHER * 20196 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PROT(CS) REMOTHER * 20197 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PROT(P) REMOTHER * 20198 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PROT(PL) REMOTHER * 20199 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PROT(PR) REMOTHER * 20200 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PROT(S) REMOTHER * 20201 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PROT(U) REMOTHER * 20202 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PT REMOTHER * 20203 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné PT(KIDN) REMOTHER * 20204 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné RECT(BI) REMOTHER * 20205 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné S REMOTHER * 20206 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SAL REMOTHER * 20207 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SCR REMOTHER * 20208 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SCR(MAM) REMOTHER * 20209 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SEMEN REMOTHER * 20210 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SEMINP REMOTHER * 20211 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SKIN REMOTHER * 20212 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SKINFIBR REMOTHER * 20213 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SKIPFIBR REMOTHER * 20214 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SPERM REMOTHER * 20215 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SPLEEN REMOTHER * 20216 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné STF REMOTHER * 20217 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné STOM(BI) REMOTHER * 20218 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné STOMACH REMOTHER * 20219 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SU REMOTHER * 20220 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné SW REMOTHER * 20221 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné TE REMOTHER * 20222 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné TEAR REMOTHER * 20223 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné U REMOTHER * 20224 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné VAGBLOOD REMOTHER * 20225 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné VAGCERPO REMOTHER * 20226 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné VAGCONT REMOTHER * 20227 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
Poznámky-jiné VAGS REMOTHER * 20228 _ DESCR Z L Poznámky - další informace volným textem 
PROT REP XPROT * 20433 _ TYPE Z N Proteiny 
PROTSPE REP XPROTSPE * 20434 _ TYPE Z N Proteiny specifické 
Příjem 100 g glukózy PT G100G TIME 20039 _ TYPE Z U Příjem 100 g glukózy 
Příjem 2 g Ac-Tyr-PAB PT PABA TIME 20056 _ TYPE Z U Příjem 2 g Ac-Tyr_PAB 
Příjem 25 g xylózy PT X25G TIME 20412 _ TYPE Z U Příjem 25 g xylózy 
Příjem 5 g xylózy PT X5G TIME 20413 _ TYPE Z U Příjem 5 g xylózy 
Příjem 5000 j/kg AVIT PT AVIT5 TIME 20001 _ TYPE Z U Příjem 5000 j/kg vitaminu A 
Příjem 75 g glukózy PT G75G TIME 20588 _ TYPE Z U Příjem 75 g glukózy 
Příjem pankreozyminu PT PZSPANK TIME 20058 _ TYPE Z U Příjem pankreozyminu (PZS test) 
Příjem pentagastrinu PT ZALPTG TIME 20448 _ TYPE Z U Příjem pentagastrinu (ZS test) 
Příjem sekretinu PT PZSSEKR TIME 20059 _ TYPE Z U Příjem sekretinu (PZS test) 
RENFCE REP XRENFCE * 20435 _ TYPE Z N Renální funkce 
Rozpory parametrů REPI LABROZP1 * 20046 _ TYPE Z B Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 
Rozpory parametrů REPI LABROZP2 * 20047 _ TYPE Z B Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 
Rozpory parametrů REPI LABROZP3 * 20048 _ TYPE Z B Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 
Rozpory parametrů REPI LABROZP4 * 20049 _ TYPE Z B Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 
RTG nález REP RTGNAL * 20230 _ TYPE Z N RTG nález 
Sdružený nález kumul. REP SNKUM * 20401 _ TYPE Z N Sdružený nález kumulativní 
Sdružený nález kumul. D REP SNKUMD * 20402 _ TYPE Z N Sdružený nález kumulativní doplněný 
Sdružený nález rutinní REP SNRUT * 20403 _ TYPE Z N Sdružený nález rutinní 
Sdružený nález rutinní D REP SNRUTD * 20404 _ TYPE Z N Sdružený nález rutinní doplněný 
Sdružený nález SCR 01 REP SNSCR01 * 20405 _ TYPE Z N Sdružený nález screeningový 01 
Sdružený nález SCR 01 D REP SNSCR01D * 20406 _ TYPE Z N Sdružený nález screeningový 01 doplněný 
Skupinový požadavek REQ Z001 * 20438 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z002 * 20439 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z003 * 20440 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z004 * 20441 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z005 * 20442 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z006 * 20443 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z007 * 20444 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z008 * 20445 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z009 * 20446 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Skupinový požadavek REQ Z010 * 20447 _ TYPE Z Z Skupinový požadavek 
Specifická hmotnost moči U VOLMASSE * 20410 kg/m^3 MASSC Z L Specifická hmotnost moči sdělovaná oddělením laboratoři 
Stav materiálu ADRC SAMPLE * 20231 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu AIR SAMPLE * 20232 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu AIREXP SAMPLE * 20233 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu AIRINSP SAMPLE * 20234 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu AIRRESPS SAMPLE * 20235 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu AMF SAMPLE * 20236 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu B SAMPLE * 20237 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu B(A) SAMPLE * 20238 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu B(A;UMB) SAMPLE * 20239 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu B(C) SAMPLE * 20240 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu B(UMB) SAMPLE * 20241 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu B(V) SAMPLE * 20242 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu B(V;UMB) SAMPLE * 20243 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu BIOP SAMPLE * 20244 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu BM SAMPLE * 20245 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu BM(ST) SAMPLE * 20246 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu BONE(BI) SAMPLE * 20247 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CAL SAMPLE * 20248 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CAL(GB) SAMPLE * 20249 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CAL(PR) SAMPLE * 20250 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CAL(SAL) SAMPLE * 20251 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CAL(U) SAMPLE * 20252 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CCSUP SAMPLE * 20253 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CEREB SAMPLE * 20254 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CERVMUC SAMPLE * 20255 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CERVPOOL SAMPLE * 20256 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CHORPROT SAMPLE * 20257 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu COLSTR SAMPLE * 20258 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CORD SAMPLE * 20259 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu CSF SAMPLE * 20260 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu DUF SAMPLE * 20261 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu DUOD(BI) SAMPLE * 20262 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu ENDCERVP SAMPLE * 20263 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu EX SAMPLE * 20264 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu EXOCERVP SAMPLE * 20265 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu F SAMPLE * 20266 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu GALL SAMPLE * 20267 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu GIT(BI) SAMPLE * 20268 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu HAIR SAMPLE * 20269 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu INF SAMPLE * 20270 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu INTE(BI) SAMPLE * 20271 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu INTEST SAMPLE * 20272 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu JEJUN SAMPLE * 20273 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu JOF SAMPLE * 20274 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu LIV(BI) SAMPLE * 20275 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu LYMPHNOD SAMPLE * 20276 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu MAMM(BI) SAMPLE * 20277 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu MILK SAMPLE * 20278 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu MILK(H) SAMPLE * 20279 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu NAIL SAMPLE * 20280 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu P SAMPLE * 20281 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu P(A) SAMPLE * 20282 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu P(A;UMB) SAMPLE * 20283 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu P(C) SAMPLE * 20284 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu P(UMB) SAMPLE * 20285 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu P(V) SAMPLE * 20286 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu P(V;UMB) SAMPLE * 20287 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu PCF SAMPLE * 20288 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu PLF SAMPLE * 20289 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu PRD(PT) SAMPLE * 20290 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu PRF SAMPLE * 20291 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu RECT(BI) SAMPLE * 20292 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu S SAMPLE * 20293 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu SAL SAMPLE * 20294 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu SCR SAMPLE * 20295 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu SCR(MAM) SAMPLE * 20296 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu SEMEN SAMPLE * 20297 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu SKIN SAMPLE * 20298 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu STF SAMPLE * 20299 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu STOM(BI) SAMPLE * 20300 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu SW SAMPLE * 20301 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu TEAR SAMPLE * 20302 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu U SAMPLE * 20303 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu VAGBLOOD SAMPLE * 20304 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu VAGCERPO SAMPLE * 20305 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu VAGCONT SAMPLE * 20306 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu VAGS SAMPLE * 20307 _ TYPE Z L Stav materiálu 
Stav materiálu 1 B SAMPLE1 * 20308 _ TYPE Z L Stav materiálu 1 
Stav materiálu 1 P SAMPLE1 * 20309 _ TYPE Z L Stav materiálu 1 
Stav materiálu 1 S SAMPLE1 * 20310 _ TYPE Z L Stav materiálu 1 
Stav materiálu 1 U SAMPLE1 * 20311 _ TYPE Z L Stav materiálu 1 
Stav materiálu 2 B SAMPLE2 * 20312 _ TYPE Z L Stav materiálu 2 
Stav materiálu 2 P SAMPLE2 * 20313 _ TYPE Z L Stav materiálu 2 
Stav materiálu 2 S SAMPLE2 * 20314 _ TYPE Z L Stav materiálu 2 
Stav materiálu 2 U SAMPLE2 * 20315 _ TYPE Z L Stav materiálu 2 
Stav materiálu 3 B SAMPLE3 * 20316 _ TYPE Z L Stav materiálu 3 
Stav materiálu 3 P SAMPLE3 * 20317 _ TYPE Z L Stav materiálu 3 
Stav materiálu 3 S SAMPLE3 * 20318 _ TYPE Z L Stav materiálu 3 
Stav materiálu 3 U SAMPLE3 * 20319 _ TYPE Z L Stav materiálu 3 
Stav materiálu 4 B SAMPLE4 * 20320 _ TYPE Z L Stav materiálu 4 
Stav materiálu 4 P SAMPLE4 * 20321 _ TYPE Z L Stav materiálu 4 
Stav materiálu 4 S SAMPLE4 * 20322 _ TYPE Z L Stav materiálu 4 
Stav materiálu 4 U SAMPLE4 * 20323 _ TYPE Z L Stav materiálu 4 
TDM/TOXI - amikacin REPI AMIKAC * 20449 _ TYPE Z B Amikacin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - amitriptylin REPI AMITRP * 20451 _ TYPE Z B Amitriptylin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - chinidin REPI QUINID * 20569 _ TYPE Z B Chinidin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - diazepam REPI DIAZEPAM * 20458 _ TYPE Z B Diazepam - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - digitoxin REPI DIGITOX * 20459 _ TYPE Z B Digitoxin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - digoxin REPI DIGOXIN * 20460 _ TYPE Z B Digoxin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - etosuximid REPI ETHOSUX * 20465 _ TYPE Z B Etosuximid - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - fenobarbital REPI PHENOBAR * 20564 _ TYPE Z B Fenobarbital - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - fenytoin REPI PHENYT * 20565 _ TYPE Z B Fenytoin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - flunitrazepam REPI FLUNIT * 20466 _ TYPE Z B Flunitrazepam - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - gentamicin REPI GENTAM * 20469 _ TYPE Z B Gentamicin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - imipramin REPI IMIPRAM * 20486 _ TYPE Z B Imipramin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - karbamazepin REPI CARB * 20457 _ TYPE Z B Karbamazepin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - netilmicin REPI NETILM * 20499 _ TYPE Z B Netilmicin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - nordiazepam REPI NORDIAZ * 20500 _ TYPE Z B Nordiazepam - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - nortriptylin REPI NORTRIP * 20501 _ TYPE Z B Nortriptylin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - paracetamol REPI PARACET * 20563 _ TYPE Z B Paracetamol - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - primidon REPI PRIMIDON * 20568 _ TYPE Z B Primidon - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - salicyláty REPI SALICYL * 20578 _ TYPE Z B Salicyláty - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - teofylin REPI THEOPH * 20581 _ TYPE Z B Teofylin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - tobramycin REPI TOBRAM * 20582 _ TYPE Z B Tobramycin - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
TDM/TOXI - valproát REPI VALPRO * 20583 _ TYPE Z B Valproát - terapeutické monitorování nebo toxikologická 
Teplota aktuální PT TACT * 20407 st.C TEMP Z P Tělesná teplota aktuální 
Tělesný povrch PT BSA EQ1 20455 m^2 AREA Z V Tělesný povrch (Du Bois) 
THYREO REP XTHYREO * 20436 _ TYPE Z N Thyreoidální soubor 
Typ odběru ADRC SAMPLING * 20324 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru AIR SAMPLING * 20325 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru AIREXP SAMPLING * 20326 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru AIRINSP SAMPLING * 20327 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru AIRRESPS SAMPLING * 20328 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru AMF SAMPLING * 20329 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru B SAMPLING * 20330 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru B(A) SAMPLING * 20331 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru B(A;UMB) SAMPLING * 20332 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru B(C) SAMPLING * 20333 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru B(UMB) SAMPLING * 20334 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru B(V) SAMPLING * 20335 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru B(V;UMB) SAMPLING * 20336 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru BIOP SAMPLING * 20337 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru BM SAMPLING * 20338 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru BM(ST) SAMPLING * 20339 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru BONE(BI) SAMPLING * 20340 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CAL SAMPLING * 20341 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CAL(GB) SAMPLING * 20342 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CAL(PR) SAMPLING * 20343 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CAL(SAL) SAMPLING * 20344 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CAL(U) SAMPLING * 20345 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CCSUP SAMPLING * 20346 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CEREB SAMPLING * 20347 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CERVMUC SAMPLING * 20348 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CERVPOOL SAMPLING * 20349 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CHORPROT SAMPLING * 20350 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru COLSTR SAMPLING * 20351 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CORD SAMPLING * 20352 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru CSF SAMPLING * 20353 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru DUF SAMPLING * 20354 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru DUOD(BI) SAMPLING * 20355 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru ENDCERVP SAMPLING * 20356 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru EX SAMPLING * 20357 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru EXOCERVP SAMPLING * 20358 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru F SAMPLING * 20359 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru GALL SAMPLING * 20360 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru GIT(BI) SAMPLING * 20361 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru HAIR SAMPLING * 20362 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru INF SAMPLING * 20363 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru INTE(BI) SAMPLING * 20364 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru INTEST SAMPLING * 20365 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru JEJUN SAMPLING * 20366 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru JOF SAMPLING * 20367 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru LIV(BI) SAMPLING * 20368 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru LYMPHNOD SAMPLING * 20369 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru MAMM(BI) SAMPLING * 20370 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru MILK SAMPLING * 20371 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru MILK(H) SAMPLING * 20372 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru NAIL SAMPLING * 20373 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru P SAMPLING * 20374 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru P(A) SAMPLING * 20375 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru P(A;UMB) SAMPLING * 20376 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru P(C) SAMPLING * 20377 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru P(UMB) SAMPLING * 20378 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru P(V) SAMPLING * 20379 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru P(V;UMB) SAMPLING * 20380 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru PCF SAMPLING * 20381 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru PLF SAMPLING * 20382 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru PRD(PT) SAMPLING * 20383 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru PRF SAMPLING * 20384 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru RECT(BI) SAMPLING * 20385 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru S SAMPLING * 20386 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru SAL SAMPLING * 20387 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru SCR SAMPLING * 20388 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru SCR(MAM) SAMPLING * 20389 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru SEMEN SAMPLING * 20390 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru SKIN SAMPLING * 20391 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru STF SAMPLING * 20392 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru STOM(BI) SAMPLING * 20393 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru SW SAMPLING * 20394 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru TEAR SAMPLING * 20395 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru U SAMPLING * 20396 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru VAGBLOOD SAMPLING * 20397 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru VAGCERPO SAMPLING * 20398 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru VAGCONT SAMPLING * 20399 _ TYPE Z L Typ odběru 
Typ odběru VAGS SAMPLING * 20400 _ TYPE Z L Typ odběru 
UROLIT REP XUROLIT * 20437 _ TYPE Z N Rizikové faktory urolitiázy 
Výška aktuální PT HEIGHT * 20411 cm HEIGHT Z P Tělesná výška aktuální  

Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI