logo CSZIVI Dokumenty České společnosti zdravotnické informatiky
a vědeckých informací ČLS JEP
 


Datový standard
Pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení slouží datová struktura, která byla publikována ve Věstníku MZ ČR, ročník 1997, částka 7, strana 5 až 12. K objednávání a sdělování laboratorních vyšetření a k předávání formalizovaných vyšetření je využíván Národní číselník laboratorních položek, který byl publikovaný ve Věstníku MZ ČR, ročník 1997, částka 7, strana 2 až 4 a který byl aktualizován v únoru 1998 (bude zařazeno do Věstníku MZ v nejbližším možném termínu). Tyto dokumenty včetně všech příloh a navazujících textů jsou k dispozici v následujících odkazech.

 


Bezpečnost přenosu dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení
K dispozici jsou tři texty studií, zabývající se problematikou přenosu a ochrany dat mezi IS.
  • Text 1 - (formát Microsoft Word 6.0 - 325 KB) Definice bezpečnostních funkcí při předávání dat ve zdravotnictví
  • Text 2 - (formát Microsoft Word 6.0 - 131 KB) Klasifikace citlivosti dat a doporučené bezpečnostní funkce
  • Text 3 - (soubor není zatím k dispozici) - Formát pro přenos zabezpečených dat ve zdravotnictví

Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI

 

Poslední aktualisace: 15.1.2002