logo CSZIVI Základní informace o České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací
 

Ustavena jako odborná společnost ČLS JEP v říjnu 1994.
Počet členů: 187 (květen 1998).

V rámci společnosti byly ustaveny tyto pracovní skupiny:


Dokumenty společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI