Česká společnost pro zdravotnickou informatiku a vědecké informace, knihovnická sekce


Zpráva o činnosti za r. 1999

1. Samostatné akce

Kurz "Informační technologie a zdroje biomedicínských informací"
Lektor: J.Potomková

2. Semináře ve spolupráci s NLK a IPVZ Praha

3. Účast na mezinárodních akcích

4. Ostatní aktivity

V Olomouci dne 1.12.1999

Mgr. J.Potomková
vedoucí sekce

Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI