Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha a ČSZIVI, knihovnická sekce

pořádají seminář

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM)

MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH

Datum: čtvrtek 27. dubna 2000

Místo konání: IPVZ, Budějovická 15, Praha 4 /metro "Budějovická"

Program:
9.00. -11.00 Úvod do problematiky EBM a informační zdroje
Doc. Ing. H. Fingerová, Csc, Mgr. J.Potomková, LF UP v Olomouci
11.15 - 13.00 Kvalita lékařské informace a její hodnocení
Doc. MUDr. P.Kasal, Csc, 2.LF UK Praha
13.30 - 14.15 Užívání informací EBM v oboru neodkladné péče
MUDr. J. Gutvirth, Záchranná služba České Budějovice
14.30. -16.00 Panelová diskuse k tématu EBM
PhDr. E. Lesenková, IPVZ Praha, Rešeršéři NLK Praha a IKEM Praha

Cena kurzu: 200,-

Přihlášky zasílejte na adresu: IPVZ, studijní odd. Budějovická 15, 140 00 Praha 4, email: prihlasky@ipvz.cz, Tel.02-61092-456, 442, 443

Účastníci zařazení do kurzu obdrží pozvánku se složenkou k úhradě účastnického poplatku.