logo CSZIVI Odkazy související s informatikou ve zdravotnictví

Tato stránka je na webu České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací velmi nová; prosíme p.t. veřejnost o doplňování zajímavých odkazů buď k rukám webmastera, nebo k rukám vědeckého sekretáře společnosti.

22.6.2000


Verze 2.00.00 Datového standardu - Datový standard přepracovaný pro formát XML, první zveřejněná verze, prosinec 2001, na stránkách DASTA, věnovaných tomuto datovému standardu.

Nová adresa www stránek ČSZIVI - http://cszivi.cls.cz (listopad 2001)

Dokument vlády ČR "Státní informační politika - cesta k informační společnosti" a následný "Akční plán státní informační politiky" - ve kterém je už zdravotnictví zmiňováno jako jedna z priorit. 

Obdobné dokumenty EU: program "eEurope - An Information Society for All" a akční plán  "eEurope 2002".


Základní informace o společnosti | Dokumenty společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška
Zpět na domovskou stránku ČSZIVI

aktualisováno 17.12.2001