logo CSZIVI OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ O PACIENTECH
Příručka britského ministerstva zdravotnictví

OBSAH:

KAPITOLA I.
 
1.1. Úvod
1.4. Direktivy EU vztahující se k ochraně dat
1.6. Zaměření příručky
 
KAPITOLA II.
 
2.1. Základní principy
2.4. Informace o pacientech
2.5. Vztahy k pacientům
2.6. Kdy lze manipulovat s informacemi
 
KAPITOLA III.
 
3.1. Informování pacientů
3.1. Poradenství v oblasti použití informací o pacientech
3.7. Právo pacienta na přístup k osobním záznamům
 
KAPITOLA IV.
 
4.1. Zabezpečení pře únikem informací používaných NHS a přidruženými subjekty
(National Health service - Systém veřejného zdravotnictví - dále jen NHS)
4.1. Kdo má povinnost zachovávat diskrétnost
4.2. Zákon na ochranu dat z r. 1948
4.2. Odpovědnost za manipulaci s informacemi
4.5. Neidentifikované informace
4.7. Případy porušení důvěry
4.9. Pacienti neschopní dát souhlas
4.10. Děti a mládež
4.12. Bezpečnostní opatření
4.14. Koordinace péče se sociálními a ostatními službami
4.17. Pacienti, kteří porušili zákon
4.18. Pacienti, kteří požívají sociální dávky
4.19. Ochrana veřejného zdraví
4.20. Výuka a výzkum
4.21. Specifická omezení při zacházení s informacemi
 
KAPITOLA V.
 
5.1. Zacházení s informacemi z jiných důvodů vycházející z legálních požadavků
5.1. Příbuzní, přátelé , pečovatelé a opatrovníci
5.2. Statutární požadavky
5.4. Soudní oprávnění požadovat informace
5.6. Uvolňování informací k ochraně veřejnosti
5.8. Projednávání závažných zločinů
5.10. Tisk, rozhlasové a televizní vysílání
 
DODATKY :
 
a.) Vzor zprávy pro pacienty
b.) Zákon o ochraně dat z r. 1984, osm principů
c.) Statutární omezení při zacházení s informacemi
d.) Zacházení s informacemi ve spojitosti se závažnými zločiny

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI