logo CSZIVI Přihláška do České společnosti zdravotnické informatiky
a vědeckých informací

Předpisy České lékařské společnosti JEP vyžadují, aby přihláška byla vlastnoručně podepsána. Proto nemůžeme přijímat přihlášky elektronicky: prosíme Vás tedy o vytištění zde vystavené přihlášky a o její zaslání na kontaktní adresu společnosti:

Jan Vejvalka
2. LF UK
V úvalu 84
150 06  Praha 5
tel.: 02/57210345, l.271
fax.: 02/24435820

Přihláška do společnosti ČSZIVI (formát Microsoft Word 7.0)


Základní informace o společnosti | Dokumenty společnosti | Výbor společnostiAkce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI