logo CSZIVI Složení výboru ČSZIVI ČLS JEP

Na své ustavující schůzi dne 11. června 2002 zvolil nový výbor orgány společnosti. Složení výboru:

Předseda: Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
Místopředsedkyně:    Mgr. Adéla Jarolímková
Vědecký sekretář: MUDr. ing. Jan Vejvalka
Pokladník: Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.
Členové: PhDr. Helena Bouzková
PhDr. Eva Lesenková
Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.
Doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.
Ing. Miroslav Zámečník

Předsedou revizní komise byl zvolen MUDr. Jan Naidr.

Složení předchozího výboru (1997-2001)

(zveřejněno na webu ČSZIVI dne 12.6.2002)


Základní informace o společnosti | Dokumenty společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška  

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI