logo CSZIVI  

Výbor společnosti ČSZIVI - zvolený korespondenčními volbami v červnu 1997

 


předseda:

doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., 1.LF UK Praha

místopředseda:

ing. Miroslav Zámečník, IPVZ Praha

věd. sekretář:

MUDr. ing. Jan Vejvalka, 2.LF UK Praha

pokladník:

PhDr. Hana Pessrová, CSc., CERGE/EI Praha

členové:

MUDr. Petr Kocna, CSc., 1. LF UK Praha (osobní  stránka)
PhDr. Hana Kovalčuková, FN U sv. Anny Brno
PhDr. Jarmila Potomková, LF UP Olomouc
MUDr. Miroslav Seiner, STAPRO Pardubice (rezignoval na členství ve výboru)
PhDr. Marie Votípková, NLK Praha

Revizní komise:

Mgr. Jana Hercová, IKEM Praha
Ivan Kosiner, STAPRO Pardubice
PhDr. Dana Zdeňková, FN Plzeň
 
předcházející výbor zvolený korespondenčními volbami v únoru 1995

Základní informace o společnosti | Dokumenty společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI