logo CSZIVI  

Předcházející výbor společnosti ČSZIVI
- zvolený korespondenčními volbami v únoru 1995

 


předseda:

doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., 1.LF UK Praha

místopředseda:

ing. Miroslav Zámečník, IPVZ Praha

věd. sekretář:

MUDr. ing. Jan Vejvalka, 2.LF UK Praha

pokladník:

PhDr. Hana Pessrová, CSc., CERGE/EI Praha

členové:

PhDr. Eva S. Lesenková, IPVZ Praha
 
Jiří Menoušek, nemocnice Louny
 
doc. ing. Miloslav Špunda, CSc., 1.LF UK Praha
 
 

Základní informace o společnosti | Dokumenty společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI